Menu


[TCPV] Chúa Nhật 34 Thường Niên ABC

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật XXXIV Thường Niên - Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ (ABC)

 ⚫ Ca Nhập lễ                     
Kim Long
 
Hoàng Kim
 
Phạm Liên Hùng
 
Huy Hoàng
 
Phạm Liên Hùng
 
Mi Trầm
 
Thanh Hùng
  
Đăng Quang
  
Kim Long
  
Huyền Linh
  
Nguyễn Văn Hoà/TD
  
Ngọc Linh
  
Thanh An
  
Duy Thiên
  
Nguyên Kha
 ⚫ Đáp Ca - Tung hô Tin Mừng
* Năm A - Thánh vịnh 22

  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thanh Lâm
  
Thái Nguyên
  
*Năm B - Thánh vịnh 92

  
 Thánh Vịnh 92
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
 Thánh Vịnh 92
Thanh Lâm
  
Thái Nguyên
  
* Năm C - Thánh vịnh 121

  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
 Thánh Vịnh 121
Thanh Lâm
  
Thái Nguyên
  Dâng Lễ
Đỗ Vy Hạ
  
Thu Sơn/NHĐ
  
Ngọc Linh
   
Phanxicô
 ⚫ Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Kim Long
Mt 25,31-45   
La Thập Tự
Mt 25,31-45   
 Ngày Chúa Đến [Năm A]
Thái Nguyên
Mt 25,31-45   
 Chúa xét xử [Năm A]
Huy Hoàng
Mt 25,31-45   
Anh Tuấn
Mt 25,31-45   
Huy Hoàng
Ga 18,33-37    
 Chúa là Vua [Năm B]
La Thập Tự
Lc 25,35-43    
 Ngài là Vua [Năm C]
La Thập Tự
   
Thái Nguyên
   
Huyền Linh
   
Hương Đan
   
Huy Hoàng
   
Huy Hoàng
   
Huy Hoàng
   
Huy Hoàng
   
Duy Thiên
   
Vi Nam
   
Phanxicô

Trần Hoà Yên

Mi Trầm

Tri Văn Vinh

Trần Hoà Yên

Thanh An
 ⚫ Tạ Lễ
Thy Yên

Tâm Bảo

Thy Yên

Ca nhập lễ
Kh 5,12; 1,6
Con Chiên đã bị giết
nay xứng đáng lãnh nhận
thần tính và uy quyền,
khôn ngoan cùng sức mạnh,
danh dự với vinh quang.
Kính dâng Người vinh dự và quyền năng
đến muôn thuở muôn đời.

Ca hiệp lễ
Tv 28,10-11
Chúa là Vua ngự trị muôn đời
Người tuôn đổ phúc lành
cho dân hưởng bình an.
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)