Latest in Tech

THÁNH VỊNH 92 (CN34TNB) – Thái Nguyên

1. Vạn lạy Chúa, Ngài là Vua mặc lấy bao oai hùng. Con hát ca mừng chính Ngài đầy quyền năng. Con hát ca danh Ngài trường tồn qua muôn thế hệ. 
ĐK: Chúa là Vua chúng con tôn thờ. Chúa là Vua đã mặc lấy thiên oai. 
2. Ngài giữ vững địa cầu không bị chuyển lay bao giờ. Ngai báu của Ngài thiết lập từ muôn năm, từ thuở muôn ngàn đời thì Ngài hằng luôn có mặt. 
3. Lời bảo chứng Ngài truyền ban thật đáng luôn tin cậy. Sự thánh thiện là do Ngài mà luôn có, con cất câu ca ngợi tình Ngài muôn kiếp sáng ngời. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trờiAlleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 92 (Chúa Nhật 34Thường Niên B, Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ)