Menu

THÁNH VỊNH 145 (CN3MVA) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa! Xin ngài đến cứu độ chúng con. 
1. Thiên Chúa xét xử công minh cho người bị áp bức ban lương thực cho kẻ đói ăn. Thiên Chúa cứu người tù tội, Thiên Chúa mở mắt kẻ đui mù.
2. Thiên Chúa cứu kẻ khòm lưng đứng thẳng lên hiên ngang, ai chính trực, Chúa đều mến yêu. Thiên Chúa giúp khách ngoại kiều, Thiên Chúa nâng đỡ người góa bụa.
3. Mọi tính toán của bọn ác Chúa làm cho mất lối nhưng bênh vực góa phụ cô nhi. Nào Si-on vang lời mừng, Thiên Chúa là vua mãi muôn đời.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaThánh Thần Chúa ngự trên tôi. Chúa đã sai tôi đi đem Tin Mừng cho người nghèo khó. Alleiluia.
***** Thánh Vịnh 145 (CN3MVA)