Menu


[TCPV] Lễ Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa (01-01)

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ Lễ Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa - Ngày 01 tháng 01

   Nhập lễ
Trần Anh Linh
 
Kim Long
 
Người họ Trần
 
Ân Đức
   Đáp Ca
Tv 66,2-3.5-6 & 8 (Đ. c.2a) - Tung hô Tin Mừng: Hr 1,1-2

  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
  
Thanh Lâm
  Dâng Lễ
Kim Long
   
Kim Long
  Hiệp Lễ - Ca Nguyện
 Đức Kitô 1 (Dt 13,8)
Trần Anh Linh
Dt 13,8   
Trần Anh Linh
   
Phạm Quang/ĐCS
Lc 1,46-55   
Kim Long
Lc 1,46-55   
Kim Long
   Tạ lễ
Hoài Đức

Vinh Hạnh
  
Hải Linh

Ca nhập lễ
1. Xê-đu-li-ô
Xin kính chào Thánh Mẫu
đã sinh hạ Quân Vương
Đấng điều khiển vũ trụ
muôn thuở tới muôn đời.

2. x. Is 9,2.6; Lc 1,33
Hôm nay ánh huy hoàng rực rỡ
sẽ bừng lên chiếu rọi muôn người,
vì Chúa đã giáng sinh để cứu độ chúng ta.
Người sẽ được gọi là Thiên Chúa,
Đấng kỳ diệu,
vị Thủ Lãnh kiến tạo hoà bình,
Người Cha của thế giới tương lai,
vương quyền Người sẽ vô cùng vô tận.

Ca hiệp lễ
Hr 13,8
Đức Giê-su Ki-tô vẫn là một,
hôm qua cũng như hôm nay,
và như vậy mãi đến muôn đời.
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)