Latest in Tech

THÁNH VỊNH 66 (01.01) – Thái Nguyên

1. Nguyện Chúa xót thương và chúc phúc, xin tỏ ra ánh tôn nhan Ngài, để trên địa cầu thiên hạ nhìn biết, cho chư dân được hưởng ơn cứu độ. 
ĐK: Xin Thiên Chúa xót thương đoàn con, ban cho muôn vàn ơn phúc, dâng ngàn khúc ca tạ ơn. 
2. Này các dân tộc mừng vui lên, muôn ngàn dân khắp nơi ca mừng. Đây Chúa thống trị muôn vàn dân nước, công minh chính trực Ngài trên cõi đời. 
3. Lạy Chúa, ước chi mọi chư dân luôn đồng thanh chúc ca danh Ngài. Xin Chúa chúc lành cho toàn dân Chúa, cho trên địa cầu đồng tâm kính sợ.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaThuở xưa nhiều lần nhiều cách Thiên Chúa phán dạy cha ông qua các tiên tri. Trong những ngày sau hết Ngài đã phán dạy chúng ta qua người Con. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 66 (Mẹ Thiên Chúa, 01.01)