Menu


CHÚA BA NGÔI

Tên bài
Tác giả
Câu đầu
----
Ca nhập lễ, Thánh Vịnh Đáp Ca, Ca dâng lễ, Ca hiệp lễ
Nguyên Hữu
[Ca Hiệp lễ] Chúa đã sai Thánh Thần của Con Chúa đến ngự trong
Đinh Thanh Hiền
Hãy nhìn xem hãy nhìn xem kìa đất trời thật là bao la. Vầng dương
Dao Kim
Lời con như trầm hương bay lên tới Thiên đường, bay lên tới Thiên
Ánh Đăng
Chúc tụng Chúa Ngôi Cha, Chúc tụng Chúa Ngôi Con, Chúc tụng
Ánh Đăng
Lòng hiệp lòng dâng lên trọn tâm tình kính mến. Dâng muôn câu
Ánh Đăng
Dâng lên ngai Chúa thiên đình đây tấm bánh thơm ngào ngạt bao
Chu Văn Quang
Hùng Lân
Ngọc Kôn
Nguyên Hữu
[Ca Nhập Lễ]  Nào chúc tụng một Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha
Đỗ Vy Hạ
Cùng nhau ta hãy ngợi khen Chúa Đấng Chí Tôn danh Người rất
Phanxicô
Muôn tạo vật ơi. Núi cao sông dài suối nhỏ. Trời cao cùng trăng
Đăng Quang
Nào cùng cất tiếng tung hô, ngợi khen Thiên Chúa Ba Ngôi. 
La Thập Tự
Miền Ga-li-lê hôm ấy, Chúa nói với các tông đồ: Quyền năng
La Thập Tự
Biết nói sao cho vừa, cảm tạ tình yêu Chúa Cha. Biết lấy chi đáp
La Thập Tự
Nơi đồi vắng ngồi nghĩ suy tình Chúa thương ta, như biển quá
Nguyễn Quang Hưng
Thượng tiến lên Ba Ngôi bánh rượu này tinh tuyền. Thượng tiến
Phạm Liên Hùng
Xin tôn vinh, tôn vinh Một Chúa Ba Ngôi Xin tôn vinh Ngôi Cha
Kim Đường
Nào cùng hoà ca tôn vinh chúc tụng Thiên Chúa. Chúa Cha là Đấng
Đỗ Vy Hạ
Trong tâm tình đơn sơ con tiến vào đền thánh Chúa Trời. Xin dâng
Hùng Lân
Trời xanh ơi hỡi trời xanh hãy thuật lại vinh quang của Chúa. Tầng