Latest in Tech

MÙA PHỤC SINH

Tên bài
Tác giả
Câu đầu
Thành Tâm
Văn Chi
Đỗ Vy Hạ
Hát vang vang trời, bài ca Phục Sinh mừng Chúa sống lại
Ca mừng Chúa Phục Sinh
Mi Trầm
Ca mừng Chúa nay Phục Sinh Người đã sống lại từ cõi chết
Thái Nguyên
Ngọc Khánh
Chúa chiến thắng khải hoàn rồi trần gian hãy mau ca mừng
Đỗ Vy Hạ
Chúa đã sống lại trần hoàn ơi nào ca vui
Chúa đã sống lại
Xuân Thảo
Này chị Maria Madalena chị hãy nói cho chúng tôi hay
Thế Thông
Bầu trời còn mù sương đàn chim đã hót ca rộn ràng
Chúa đã sống lại
Phương Anh
Chúa đã sống lại Alleluia, dâng lời cảm tạ tình Chúa thương ta
Ngọc Khánh
Chúa đã sống lại đây hào quang xóa tan màn đêm
Hoàng Kim
Chúa hiển trị khắp dân hãy reo mừng Alleluia
Kim Long
Chúa nay thực đã phục sinh Alleluia, Alleluia
Thành Tâm
Hương Đan
Hoàng Kim
Con hãy nhớ rằng Đức Giê-su Ki-tô Ngài đã Phục Sinh
Hùng Lân
  Dâng 6
Trần Xuân Long
Cùng dâng lên Cha tấm bánh tinh hoa từ đồng lúa
  Dâng lên Cha (Lễ vật tưởng niệm)
Ngọc Khánh
Dâng lên Cha đây là lễ vật để tưởng niệm việc Chúa chịu chết
Ngọc Linh
Xin dâng lên Chúa muôn lời cảm mến với bánh miến thơm với rượu 
Viết Chung
Dâng ngọn nến hồng lung linh, lung linh rạng ánh Phục Sinh kính dâng
Nếu hạt lúa mì không thối đi làm sao sinh hạt lúa mới
Nguyễn Bách
JV-Th.Chung
  Exultet
Thành Tâm
  Exultet
ĐCV Thánh Giuse
Mừng vui lên hỡi muôn lớp cơ binh thiên thần trên trời. Mừng
Ngọc Khánh
Văn Chi
Nguyễn Văn Hòa
Giê-su khởi thẳng, Giê-su vinh quang, Giê-su toàn thống trị
Hành khúc Phục Sinh
Khuyết Danh
Hãy hát lên đi người ơi người, hãy hát lên đi biển khơi sông dài
Phương Anh
Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm…Mừng hát Alleluia
Hiến lễ Phục Sinh
Miên Ly
Kính dâng Ngài bánh thơm ngon với lao nhọc đời người
Nguyễn Duy
Chúa đã sống lại thật rồi Chúa đã sống lại thật rồi người ơi
Hùng Lân
Ngọc Khánh
Hỏi rằng Ngài chết đi mà nay chẳng thấy sống lại
Thế Thông
Trần gian chìm trong u tối, bao năm lạc lối bấp bênh
Viết Chung
Kim Ân
Nguyễn Duy
Viết Chung
Mừng vượt qua Chúa dẫn đưa dân Người
Hùng Lân
LV: Duy Tân
Trần gian thiên quốc cùng chung tâm hồn
Ngọc Khánh
Nào ca vui lên Mẹ Nữ Vương Thiên Đàng
Kim Long
Nào ta hãy mừng vui Chúa chiến thắng tử thần rồi
Này Chị Maria Mađalêna
Xuân Thảo
Này chị Ma-ri-a Ma-đa-lê-na chị hãy nói cho chúng tôi hay
Ngọc Khánh
Chúa đã sống như người thế đôi bàn tay nuôi thân gầy
Ngọc Khánh
Hân hoan ngày Chúa ta khải hoàn từ trong cõi chết đau thương
Martino
Kim Long
Hôm nay là ngày ngày Thiên Chúa đã tạo thành 
Ngày vinh quang
Ngày vinh quang ngày khải hoàn, ngày vinh quang
Ngọc Khánh
Nào còn chi nữa nếu nay Ngài chẳng phục sinh
Ngọc Khánh
Kìa bóng cây thập hình đứng buồn tênh
Ngọc Khánh
Rượu nồng bánh thơm con dâng Cha Cực Thánh
Monsigni
Mừng khen Chúa chúng ta Phục Sinh Ngài đã chết
Dâng lên Cha nhân lành rượu bánh ngát hương chân thành
Nguyễn Văn Hòa
Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra
Nếu tôi không được nhìn thấy dấu đinh nơi bàn tay Người
Kim Long
Trái đất rung động và mở ra này giờ Chúa Phục Sinh
Ngọc Linh
Trên bàn thờ trần thế con xin dâng bánh rượu tinh tuyền
Ánh Đăng
Trên đĩa thánh cuộc đời Chúa ơi, con xin dâng tấm bánh này
Minh Tuyên
Trong ánh lửa Phục Sinh đoàn con dâng lên lễ này
Thành Tâm
Vì Chúa đã sống lại
Khuyết Danh
Chiều âm u đã tan dần, ngày đau thương đã qua rồi
Vua chiến thắng
Ngày Vua chiến thắng đã sống lại ra khỏi mồ
Vũ Đình Ân
Hoài Bắc
Này giờ vượt qua sự sống chiến thắng tử thần
Thái Nguyên
Xin ở lại với con vì con luôn cần Chúa hiện diện
Hồng Trần
Đường Em-mau trời tối, quê hương vẫn xa xôi
LỄ THĂNG THIÊN
Lê Đăng Ngôn
Phanxicô
Thế Thông-Miên Ly
Thái Nguyên
Mi Trầm
Quốc Vinh
Văn Chi
Đỗ Vy Hạ