Latest in Tech

NGÀY CHÚA TẠO NÊN - Martino

ĐK. Ngày Chúa tạo nên ngày hân hoan ngày mừng vui sung sướng Al-le-lu-ia.
1. Chính Chúa là dũng lực Người cứu thân tôi. Môi tôi nào reo hò mừng Vị Cứu Tinh.
2. Chính cánh tay hữu Người đã đỡ tôi lên. Chính cánh tay hữu Người biểu dương uy quyền.
3. Tôi sẽ không chết được nhưng sống thiên thu. Cho tôi hằng rao truyền kỳ công Chúa tôi.
4. Dâng lên lời cảm tạ vì Chúa khoan nhân. Muôn muôn ngàn thế hệ tình Người chẳng phai.