Menu


CHÚA THÁNH THẦN

Tên bài
Tác giả
Câu đầu
Huy Hoàng
Muôn lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến trần gian. Từ trời cao
Kim Long
Muôn lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài dủ thương ngự đến. Từ trời
Thái Nguyên
Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài ngự đến và từ trời toả ánh quang
Phương Linh & TNP
Cầu xin Chúa Thánh Thần Người thương thăm viếng hồn con
Phanxicô
Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con, lửa tình yêu
Ngọc Linh
Lạy Chúa, hãy thắp lên trong con ngọn lửa tình yêu, ngọn lửa tình
Thanh Hùng
Lạy Chúa xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin canh tân bộ mặt trái
La Thập Tự
Chiều ngày thứ nhất trong tuần nơi các môn đệ đang ở. Cửa nhà
Nguyễn Duy
Xin thắp sáng lên ngọn lửa tình yêu trong lòng chúng con. Xin 
Ngọc Linh
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến và từ trời cao toả ánh
Lê Quang Ánh
Lạy Thần Linh Thiên Chúa ngôi Ba, lạy Thần Linh nhân ái cao xa
Trần Mừng
Lạy Thánh Linh là Đấng phù trợ Chúa ân ban. Đoàn con từng giây
Mi Trầm
Này Thần Linh Chúa đã đến đã đến trong hình lưỡi lửa, thắp sáng,
Phanxicô
Chúa Thánh Thần là ngọn nến sáng, ngọn nến mãi sáng tươi trong
Nam Hoa
Lạy Cha Chí Thánh hằng sinh xin ban Thánh Linh canh tân thế giới
Kim Long
Đây thế gian u mờ, nguyện Chúa Thánh Thần ngự đến. Từ trời cao
Thiện Cẩm
Nguyện xin Thánh Linh viếng thăm đoàn con. Chúa là tia sáng soi
Ngọc Linh
Nguyện xin Chúa Thánh Thần Chúa đổ xuống cho trần gian ngọn 
Nguyễn Duy
Nguyện xin Thánh Thần Thiên Chúa thương tình ngự đến thánh hoá
Thiên Lan
Thần Khí Chúa ngự xuống trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi. 
Trầm Hương
(Xin Chúa ban Thánh Thần) Xin Chúa ban Thánh Thần,
Thế Thông
Thần Khí Chúa bao phủ đời con. Nguồn sống mới tuôn tràn thế gian.
VK. Phụng & Tiến Lộc
Này Thần Khí Chúa chan hoà thế giới đất trời đổi mới lòng người
Xuân Thảo
Thần Linh Chúa trên tôi Người đã thánh hiến tôi. Người dìu tôi đi đi
Xuân Thảo
Thần trí tôi vui mừng toàn thân tôi rúng động! Vì Thần Khí Chúa 
Huyền Linh
Lạy Thánh Linh tình yêu con nay xin tận hiến thân xác linh hồn con
Phanxicô
Thánh Thần Tình Yêu linh thiêng, Người hãy đến chiếu soi gian trần
Thành Tâm
Thánh Thần khấn xin ngự đến hồn con đang mong chờ Ngài. Suối 
Thiên Đan
Chúng con van xin Thánh Thần Thiên Chúa, xin Ngài ngự đến canh
Kim Long
Thánh Thần tình yêu, Thánh Thần ngọn lửa thiêu, Ngài từng đổi mới
Huy Hoàng
Lạy Chúa xin gửi Thần Khí tới và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này.
Huy Hoàng
Lạy Chúa xin gửi Thần Khí tới và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này.
Thanh Lâm
Xin sai Thánh Thần Chúa đến để Ngài canh tân bộ mặt trái đất này.
Thanh Lâm
Xin sai Thánh Thần Chúa đến để Ngài canh tân bộ mặt trái đất này.
Thái Nguyên
Xin sai Thánh Thần Chúa đến để Người đổi mới mặt đất này.
Mai Thiện
Trong Thánh Thần tình yêu chúng con được hiệp nhất nên một
Cao Huy Hoàng
Lạy Chúa xin ban Thánh Linh Ngài đến trần gian để đổi mới mặt địa
Việt Trì
Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con. Thần Trí tác tạo của Chúa
Vinh Hạnh
Xin Chúa Thánh Thần ngự đến, Từ cõi trời Chúa chiếu soi, Một tia
Ngọc Linh
Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài hãy đến, xin Ngài hãy đến và đốt lên
Mi Trầm
Xin Ngài ngự đến, xin Ngài ngự đến. Xin Đức Chúa Thánh Thần ngự
Kim Long
Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân 
Hoàng Kim
Lạy Chúa xin sai (i-a) Thánh Linh, để Ngài đổi mới đổi mới (i) mặt địa
Ngọc Linh
Lạy Chúa xin sai Thánh Thần tới để canh tân đổi mới mặt đất này.
Phanxicô
Xin cho hồn con đây mà màn đêm vẫn con mịt mù được cháy lên