Latest in Tech

THÁNH THẦN TÌNH YÊU - Lm. Kim Long

ĐK: Thánh thần Tình Yêu Thánh Thần ngọn lửa thiêu, Ngài từng đổi mới khuôn mặt của thế giới. Thánh Thần Tình Yêu Thánh Thần ngọn lửa thiêu, xin hãy ở cùng Hội Thánh Chúa mọi nơi.
1. Từ lúc khai sơ khi vũ trụ này còn trống rỗng hoang vu, Ngài bay lượn trên nước rắc gieo mầm sống để khắp chốn bừng vui.
2. Nhờ Đức Thánh Linh Thiên Chúa thi hành việc cứu rỗi nhân sinh, mà Ngôi Lời Thiên Chúa hóa thân ngự xuống lòng Thánh Nữ đồng trinh.
3. Và Đức Ki-tô khi đã thi hành việc cứu rỗi muôn dân, Ngài sai Thần Linh xuống dẫn đưa Hội Thánh về cõi phúc bình an.