Latest in Tech

CHÚA LÀ CÂY NHO (Ga 15) - Lm. Ân Đức

1. Chúa là cây nho, con là cành nho. Chúa đưa con vào mối tình, mối tình đầu tiên. Chúa khoác con bằng hồng ân áo trắng vô ngần. Chúa là cây nho con là cành nho. Con chết mỗi ngày với Ngài cho ngàn tội lỗi. Con sống cho Ngài từ đây trong cuộc đời mới.
ĐK. Để từ đây, con xưng Chúa là Cha, là Thiên Chúa là Đấng con tôn thờ. Để từ đây sống luôn trong niềm tin, một niềm tin thiết tha yêu mặn nồng. Để từ đây con hoan chúc tình thương. Ngài rủ thương phận bé thơ thấp hèn. Để từ đây con sẽ là bài ca, một bài ca muôn đời tạ ơn Chúa.
2. Chúa là cây nho con là cành nho. Cũng như muôn cành kết hiệp, kết hiệp cùng cây. Chúa muốn con hằng trổ sinh hoa trái thơm lành. Chúa là cây nho con là cành nho. Chúa muốn con hằng ở lại trong tình yêu Chúa. Con muốn con là từ đây như người bạn thân.
3. Chúa là cha con Chúa là mẹ con. Chúa thương vô vàn có tình, có tình nào hơn. Chăm sóc vỗ về ngày đêm vẳng tiếng ru hiền. Chúa là anh con Chúa là chị con. Chúa đỡ nâng hoài mỗi ngày trên đường con bước. Chúa ủi an bằng Lời vui chan hòa sức sống.
ĐK.2. Để từ đây con chung mối hiệp thông. Cùng Ba Ngôi cực thánh ôi muôn trùng. Để từ đây sống luôn trong niềm tin Mẹ Hội Thánh dấu yêu ôi tuyệt vời. Để từ đây con không ngớt ngợi khen. Tình yêu Chúa nguồn thánh ân diệu huyền. Để từ đây con sẽ là bài ca. Một bài ca muôn đời tạ ơn Chúa.