Latest in Tech

ĐẾN VỚI NGƯỜI - Lm. Mi Trầm

1. Đến với Người sẽ tìm được nguồn hạnh phúc. Ai chỉ giùm để mọi người nhận biết Chúa. 
Như Gioan Tẩy Giả ngày xưa đã chỉ cho Anrê gặp Người lòng hân hoan rạng rỡ tiếng cười.
ĐK. Hãy đến mà xem này Người vẫn ở đây đợi chờ. Chúa vẫn chờ mong ai tìm rồi sẽ thấy. 
Hãy đến mà xem Người là Ðấng cứu đời. Chúa thương con người đem Tin Mừng khắp mọi nơi.
2. Đến với Người sẽ tìm được nguồn hạnh phúc. Ai chỉ giùm để mọi người nhận biết Chúa. 
Như An-rê gặp Chúa tràn vui đã chỉ cho Phêrô Người và Phêrô là đá muôn đời.
3. Như xưa Mẹ vâng làm Mẹ Thiên Chúa đã lên đường chia sẻ niềm vui trong Chúa. 
Hôm nay đây đồng lúa chờ mong những trái tim trung kiên một lòng cùng ra đi truyền bá hy vọng.