Menu


[TCPV] Chúa Nhật 2 Phục Sinh B

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ - Chúa Nhật II Phục Sinh B - Đang cập nhật

   Nhập lễ
x. 1 Pr 2,2; x. Er 2,36-37

 
Kim Long
 
Xuân Thảo
 
Vĩnh An
 
Đỗ Vy Hạ
   Đáp Ca
Tv 117,2-4.16ab và 17-18.22-24 (Đ. c.1) 

  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
  Ca Tiến lễ
Mt 28,2.5.6

   
Thế Thông
   
Vũ Đình Ân
  Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Ga 20,27

 
Kim Long
   
La Thập Tự
   
Hùng Lân
 
 Niềm vui Phục Sinh (ABC)
Thái Nguyên
   
Ngọc Linh

?

Ánh Đăng

Trần Anh Linh
   
 Lòng thương xót Chúa
Thái Nguyên
   
Nguyễn Chánh
   Tạ lễ
Cao Huy Hoàng
 
Ngô Duy Linh
 
Nguyên Hữu

Ca nhập lễ
1. x. 1 Pr 2,2
Như những trẻ sơ sinh,
anh em hãy khao khát sữa thiêng liêng tinh khiết,
nhờ đó anh em sẽ lớn lên
để hưởng ơn cứu độ. Ha-lê-lui-a.
2. x. Er 2,36-37
Lòng đầy hoan lạc,
anh em hãy đón nhận vinh quang
mà tạ ơn Thiên Chúa,
Đấng đã kêu gọi anh em vào Nước Trời.
Ha-lê-lui-a.

Ca dâng lễ
x. Mt 28,2.5.6 (GR 217)
Thình lình, đất rung chuyển dữ dội : 
thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên ;
Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ : 
“Này các bà, các bà đừng sợ ! 
Tôi biết các bà tìm Đức Giê-su, Đấng bị đóng đinh.
Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói.

Ca hiệp lễ
Ga 20,27
Chúa bảo ông Tô-ma : “Hãy đặt tay vào đây
và nhìn xem những dấu đinh của Thầy.
Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.”
Ha-lê-lui-a.
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)