Menu


[TCPV] Chúa Nhật 17 Thường Niên B

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ - Chúa Nhật XVII Thường Niên B

   Nhập lễ
x. Tv 67,6-7.36

 
Kim Long
   
Nguyên Hữu
   
Xuân Thảo
   
Đỗ Vy Hạ
 
Phanxicô
 
Nguyễn Văn Trinh
   Đáp Ca
Tv 144,10-11.15-16.17-18 (Đ. x. c.16)

  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thanh Lâm
  
Thái Nguyên
  
Nguyễn Văn Hoà
  Ca Tiến lễ
Tv 29,2.3 (GR 313)

Tv 29  
Kim Long
   
Hoàng Kim
 
Thanh Lâm
  
Phanxicô
  
Đỗ Vy Hạ
  Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Tv 102,2; Mt 5,7-8

  
Kim Long
Tv 102  
Nguyên Hữu
Tv 102   
Kim Long
Tv 102   
Kim Long
Mt 5,7-8   
 Bài ca trên Núi [PK 5 & 6]
Nguyễn Duy
 Thánh ca Tin Mừng   
La Thập Tự
 Thánh ca Tin Mừng   
Thái Nguyên
 Thánh ca Tin Mừng   
Huy Hoàng
   
Trần Hoà Yên
   
Phanxicô
   
Hải Triều
  
Hương Đan
 
Nguyễn Duy
 
Hồng Trần/PĐD
 
Nguyễn Duy
 
Ngọc Linh
 
Thế Thông
   Tạ lễ
Nguyễn Duy
Đức Mẹ 
Hoàng Vũ

Ca nhập lễ
x. Tv 67,6-7.36
Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người,
kẻ cô thân, Thiên Chúa cho nhà cửa,
chính Người ban tặng cho dân dũng lực uy quyền.

Ca dâng lễ
Tv 29,2.3 (GR 313)

Ca hiệp lễ
1. Tv 102,2
Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,
chớ có quên mọi ân huệ của Người.
2. Mt 5,7-8
Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
Phúc thay ai có lương tâm trong sạch,
vì họ sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa.
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)