Latest in Tech

CHUNG MỘT NIỀM TIN - Đỗ Vy Hạ

1. Chung một niềm tin chúng con sum họp về đây, quanh bàn thờ Cha dâng lên lời kinh thánh ái. 
Cảm tạ hồng ân Cha đã khứng ban đêm ngày. Giữ gìn hồn thơ trong trắng như cành huệ tươi.
ĐK. Al-lê-lu-ia, Al-lê-lu-ia, bao uy quyền vinh dự thuộc về Chúa chúng ta. 
Khắp thế giới muôn người, khắp trái đất muôn loài, hãy ca ngợi tình Ngài chan hòa ngàn nơi.
2. Con cùng một Cha chúng con chung một Thần Linh, quy tụ về đây chia nhau cùng một tấm bánh. 
Dâng lời tụng ca danh Chúa khắp nơi xa gần. Sáng tựa vầng dương sưởi ấm cõi lòng lạnh băng.