Menu


[TCPV] Lễ Thánh Gia

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ Lễ Thánh Gia - Chúa Giêsu, Đức Maria & Thánh Giuse

  Nhập lễ                 
Kim Long
 
?
 
Viết Chung
 ⚫ Đáp Ca - Tung hô Tin Mừng
Năm A: Tv 127, 1-2. 3. 4-5 [Có thể dùng cho cả năm B&C]

  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
  
Thanh Đạt
  
Thanh Lâm
 
Năm B: 104,1-2.3-4.5-6.8-9 (Đ. c7a.8a); Tung hô Tin Mừng: Hr 1,1-2

 
Năm C: Tv 83,2-3.5-6.9-10 (Đ. x. c5a); Tung hô Tin Mừng: Cv 16,14b

  Dâng Lễ
Phanxicô
   
Cao Huy Hoàng
  Hiệp lễ - Ca nguyện
Mai Thiện
 
La Thập Tự
   
La Thập Tự
  
Trần Anh Linh
   
Thái Nguyên
   
Thái Nguyên
  
Hoài Đức
  
Ngọc Kôn
   Tạ lễ
Phanxicô

Hải Linh
  
Văn Thiều

Ca nhập lễ
Lc 2,16
Các mục đồng hối hả ra đi,
tới nơi họ gặp thấy bà Ma-ri-a
cùng với ông Giu-se,
và gặp thấy Hài Nhi đặt trong máng cỏ.

Ca hiệp lễ
Br 3,38
Thiên Chúa đã xuất hiện trên mặt đất
và sống giữa loài người chúng ta.
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)