Latest in Tech

MÙA ĐÔNG NĂM ẤY - Lm. Hoài Đức

1. Mùa đông năm ấy sao sáng soi cuối trời. Mùa đông năm ấy Con Chúa sinh xuống đời. Nhịp ca véo von bao Thiên Thần vang hát. Tôn thờ Ngôi Hai giáng lâm trần ai. Con hợp với Thiên Thần hòa vang câu hát. Con hợp với Thiên Thần hòa vang câu hát: Mừng Sinh Nhật Chúa vinh quang, mừng Sinh Nhật Đấng Yêu Đương. Sinh Nhật Từ Ái sáng như công bình.
2. Mùa đông năm ấy vui tiếng ca nhịp nhàng. Mùa đông năm ấy theo ánh sao huy hoàng. Tìm hang Be-lem những mục đồng mau bước. Tôn thờ Ngôi Hai giáng lâm trần ai. Con hợp với mục đồng cùng thờ lạy Chúa. Con hợp với mục đồng cùng thờ lạy Chúa. Mừng Sinh Nhật Chúa Cứu Tinh, mừng Sinh Nhật Đấng Uy Linh. Sinh Nhật ngày Chúa xuống ơn thái bình.
3. Mùa đông năm ấy quên lắng lo ưu phiền. Mẹ Ma-ri-a âu yếm cung kính nhìn. Nhìn Con mới sinh dâng tấm lòng kính mến. Tôn thờ Ngôi Hai giáng lâm trần ai. Con hợp với Mari-a quỳ đây ngắm Chúa. Con hợp với Giu-se quỳ đây ngắm Chúa. Mừng Sinh Nhật Chúa hiển linh, mừng Sinh Nhật Đấng quang vinh. Sinh Nhật một lễ đáng ghi muôn đời.
4. Mùa đông năm ấy Con Chúa xa cõi trời. Mùa đông năm ấy Con Chúa sinh xuống đời. Ngày xưa có qua nhưng Sinh Nhật Con Chúa. Tâm hồn con ghi dám đâu hoài nghi. Con quỳ gối ôn lại ngày qua đáng nhớ. Con quỳ gối cảm tạ tình yêu quý giá. Mừng Sinh Nhật Chúa chí nhân, mừng Sinh Nhật Chúa muôn ân. Sinh Nhật: cùng với tháng năm vững bền.