Latest in Tech

THIẾU NHI - CHA MẸ

Tên bài
Tác giả
Câu đầu
THIẾU NHI
Mi Trầm

Mi Trầm
Cao Huy Hoàng
Mi Trầm
Phanxicô
Mi Trầm
Con xin dâng
Phạm Quang
Con xin dâng Cha ly rượu nho tấm bánh tinh tuyền. Hợp với tấm thân
Con xin dâng Chúa
Cung Trầm
Xin dâng Chúa rượu và bánh thơm. Xin dâng Chúa
Phạm Quang
Nguyễn Duy
Phạm Quang
Anh Tuấn
Lần đầu tiên
Kim long
Lần đầu tiên con được lên rước Chúa, sau bao năm tháng đã mỏi mòn
Lễ dâng tuổi thơ

Với lúa miến trên nương đồng, bao lao công cha mẹ và anh em
Lời cầu đêm trăng
Cung Trầm
Trên bầu trời cao đêm nay sáng trăng. Hết kỳ trăng khuyết
Mẹ dẫn lối
Cung Trầm
Mẹ ơi, Mẹ là vì sao dẫn đường, đưa con tìm về nơi vinh phúc
Đan Tâm
Mi Trầm
Ngày của Chúa
Mi Trầm
Hôm nay ngày của Chúa chung niềm tin mến với muôn muôn người
Nguyễn Duy
Cao Huy Hoàng
Những người có công
Cao Huy Hoàng
Ai nuôi con lớn lên ai dạy con nên người, ai chỉ cho con biết có Chúa Trời
Niềm vui lớn lao
Mi Trầm
Niềm vui con lớn lao dường nào khi lần đầu được Chúa ngự vào
Nước trời cho ai
Cung Trầm
Nước Trời cho ai nhỏ bé, đơn sơ thật thà

Tâm tình con ngoan
Phạm Quang
Tấm thân này do cha mẹ sinh ra, nuôi lớn lên thầm mong nguyện ước
Nguyễn Duy
Cao Huy Hoàng
Anh Tuấn
Nguyễn Duy
Vào nhà Chúa
Đăng Quang
Đoàn con hân hoan vào nhà Chúa, hòa tiếng hát vang lừng ngợi khen
Với bước chân bé nhỏ
Mi Trầm
Với bước chân bé nhỏ, con tiến lên đền thờ, giã từ phút rong chơi
Anh Tuấn
Xin dâng lên
Cung Trầm
Xin dâng lên Chúa giọt mồ hôi ướt lưng áo mẹ
CHA MẸ
Phanxicô
Phanxicô
Phanxicô
Phanxicô
Phanxicô
Phanxicô
Phanxicô
Phanxicô
Phanxicô
Phanxicô
Gia Ân
Thế Thông
Nguyễn Duy
Mi Trầm