Latest in Tech

CÓ CHÍ THÌ NÊN - Pm. Cao Huy Hoang

1. Có chí thì nên, nhà có nền thì vững chắc. Con lo chăm học cho chóng nên người. Con không ham chơi Chúa ơi con chăm học. Con không ham chơi Chúa ơi con chăm học.
ĐK. Con xin Thánh Thần thánh hoá đời con. Con biết khôn ngoan học hay sống tốt. Con xin Thánh Thần thánh hoá đời con. Con chóng khôn ngoan, con chóng nên người.
2. Kính mến mẹ cha là con nhà mà thảo hiếu. Con ngoan ngoãn yêu mến vâng lời. Con luôn thương yêu, kính tôn và vâng lời. Con luôn thương yêu, kính tôn và vâng lời.