Menu


DÂNG LỄ

Tên bài
Tác giả
Câu đầu
Ân Đức
Những cánh hoa xinh tươi đẹp màu, và những trái trăng thơm lành
Từ Duyên
Đong con tim thật đầy bao nhiêu ân tình này. Dâng lên Ngài dâng lên 
Giang Ân
Dâng lên Ngài này bánh thơm với ly rượu nồng là lễ dâng con dâng
Nguyễn Duy Vi
Này ly rượu nồng, này tấm Bánh thơm!  Bàn thờ Chúa phút này thơm
Văn Chi
Xin dâng lên trước tôn nhan Ngài tấm bánh này bởi muôn hạt lúa miến
Thành Tâm
Chẳng biết lấy gì đáp ơn Ngài, vì này bao ơn phúc Ngài ban cho
Ánh Đăng
Chúc tụng Chúa Ngôi Cha, Chúc tụng Chúa Ngôi Con, Chúc tụng
Ánh Đăng
Lòng hiệp lòng dâng lên trọn tâm tình kính mến. Dâng muôn câu
Ánh Đăng
Dâng lên ngai Chúa thiên đình đây tấm bánh thơm ngò ngạt bao
Nguyên Hữu
Chúc tụng Chúa, chúc tụng Chúa là Chúa cả đất trời. Chúc tụng
Anh Tuấn
Trên bàn thánh, đây bánh rượu cùng với trầm hương.  Dâng về Chúa! 
Việt Khôi
Đồi Can-vê chiều xưa năm ấy Con Thiên Chúa đã chết treo thập 
Trần Thánh Ân
Này con đây xin được là ngọn nến lung linh luôn sáng ngời mặc 
Cao Huy Hoàng
Con muốn dâng lên Ngài tâm tư cuộc đời dương thế. Con muốn
Kim Long
Lòng thiết tha trìu mến. Con tiến dâng lên theo hương trầm nhẹ trong
Nguyễn Duy
Dâng lên Chúa rượu bánh này. Nguyện dâng Chúa trọn đời sống con.
Sơn Ca Linh
Con xin làm của lễ hiến dâng trên bàn thờ, thân con là tấm bánh
Kim Long
Con xin tiến dâng lên này rượu nho cùng bánh miến. Hương kinh
Nguyễn Duy
Lời nguyện cầu như hương bay thắm thiết như trời mây. Dâng lên
Bùi Ngọc
Ngày đêm lao khó, vai mang sương gió dầm mưa, mong thu hoa
Vương Diệu
Cùng dâng lễ vật toàn thiêu, cùng dâng lễ vật từ hiến, cùng dâng 
  Dâng
Anh Tuấn
Này đây bông lúa mới với đây chùm nho tươi  hoa mầu ruộng đồng
  Dâng
Du Sinh
Đây là rượu nho bánh miến khấn xin Cha đoái thương nhận cho. 
  Dâng
Thanh Lâm
Dâng dâng lên thiên tòa rượu nho bánh miến thơm lành. Bao
  Dâng 1
Nguyễn Duy
Nguyện dâng Chúa lễ tình yêu chân thành, này tấm bánh đây rượu
Quý Báu
Bánh trắng kết thành từ muôn hạt lúa miến. Rượu nho ép từ muôn
Nguyễn Duy Vi
Cùng dâng trên bàn thờ Chúa, Bánh miến với Rượu nho. Tinh hoa của
Nguyễn văn Hoà
Dâng bánh rượu thơm, dâng tình yêu luôn tín trung. Dâng Cha
Anh Tâm
Cung tiến trong Giê-su trái tim hoa tươi điểm tô nhân giới. Cung
Phanxicô
Này con dâng Chúa hoa màu Chúa ban, trái nho thơm nồng hạt 
Kim Long
Chúa ơi từ đây trọn đời con ước nguyện dâng hiến Chúa. Thân
Quý Báu
Xin dâng Chúa bánh này, xin dâng Chúa rượu này. Dâng hồn xác 
Anphong Hoan
Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất! Con chúc tụng Chúa đã ban bánh này 
Ân Đức
Tựa làn trầm hương như trầm hương bay lên trước tòa. Nồng nàn bài ca
Anh Tuấn
Đời con xin làm hiến lễ kính dâng lên Ngài.  Bao nỗi niềm đa mang, 
Phanxicô
Dâng dâng Chúa Trời lúa thơm nho chín đỏ cây xanh hoa đẹp
Anphong Hoan
Muôn ngàn hạt lúa làm nên tấm bánh tinh tuyền. Muôn trái nho lành 
Hồng Trần-P.Đ.Đài
Lạy Thiên Chúa Cha nhân lành nguyện dâng Cha hồn xác. Tình 
Hùng Lân
Con kính dâng Cha cùng bánh và rượu nho, hồn con đây với xác con
Nguyễn Duy
Rượu nho bánh miến con dâng về dâng về Chúa từ nhân.  Nguyện xin
Phạm Huy Hoàng
Này tấm bánh thơm kết từ muôn ngàn hạt lúa vàng.  Này chúng con 
Phạm Liên Hùng
Dâng lên trước thiên toà này bánh thơm với rượu ngon. Dâng lên
Từ Duyên
Dâng lên tấm bánh (i) thơm với chén rượu nho nồng. Rượu nho
Ngọc Khánh
Dâng lên Cha đây là lễ vật để tưởng niệm việc Chúa chịu chết
Nguyễn Văn Hoà
Dâng lên Ngài tình yêu hôn ước. Một đời son sắt trung trinh.
Ngọc Linh
Xin dâng lên Chúa muôn lời cảm mến, với bánh miến thơm với
Thy Yên
Dâng Ngài lòng mến vô biên niềm tin vẹn tuyền ngàn lời ước
Phanxicô
Như giòng nến trôi trên bàn thờ tâm hồn con lâng lâng niềm cảm
Mi Vũ
Ngàn hoa dâng tiến lên Ngài đời con, đời con như cánh hoa kia
Phanxicô
Xin dâng lên dâng trọn cuộc đời với bao yêu thương đầy vơi
Hải Nguyễn
Đời cần lao sớm tối âu lo, cầu mong sao gió thuận mưa hòa
Hải Nguyễn
Đời cần lao sớm tối âu lo, cầu mong sao gió thuân mưa hòa
Minh Tâm
Dâng về Cha nhân từ này đây rượu nho bánh miến. Xin cho lễ dâng 
Kim Ân–Thanh Liên
Nguyện xin dâng lên Thiên Chúa trong từng phút giây đời con
Pham Pham
Dâng Ngài bánh rượu tinh tuyền là bao lao công vất vả ngày qua
Vi Nam
Xin dâng lên Chúa lễ thánh hương ân tình, tiếng nguyện cầu thắm đượm
            Ân Duy
Đôi tay này con dâng lên Cha dâng tình con yêu thương thiết tha
Nguyễn Văn Trinh
Nếu con dâng lên Chúa làm lễ vật hèn thì con xin dâng tình yêu
Diệp Liên – Mi Trầm
Con tiến dâng lên Cha hiến lễ hy sinh đời con. Dẫu ngàn muôn 
Thái Nguyên
Tiến dâng Cha đây hiến lễ đời con, bánh thơm ngon tình chung ly rượu 
Thiên Đan
Con xin dâng Chúa hiến lễ ân tình. Với bao ước nguyện trọn nghĩa 
Nguyên Kha
Kính tiến  lên Cha nhân từ trọn niềm vui bao ước mơ.  Đây lễ hy sinh
Thế Thông – Miên Ly
Đền vàng vang điệu nhạc cung tiến, con đến hiến dâng tình yêu. Tiến
Hồng Dung
Con dâng Lễ Tình Yêu, tựa như Lễ Dâng ban chiều. Bao mơ ước tuổi 
Hoài Bắc
Với tấm lòng thành con xin kính, tựa làn khói hương bay trước tòa
Thanh Đan
Con tiến dâng Cha bánh thơm rượu nồng kết hợp bởi bao lao công 
Phương Anh
Từng hạt giống con vun trồng trong đất mẹ nay đã trổ bông. 
Anh Tuấn
Hiệp lòng xin tiến dâng lên. Xin tiến dâng lên bàn thờ Chúa. Này đây
Đ.T.
Hiệp dâng rượu bánh thơm trên bàn Thánh làm lễ dâng dâng về Chúa
Bùi Ngọc
Hiệp lòng trong tấm bánh tiến dâng, tiến dâng Cha cực thánh.  
Thu Sơn - N.H. Đăng
Hãy tiến dâng mình hợp với Bánh lễ thánh tịnh, hiến với Nhiệm Thể nên
Phạm Liên Hùng
Đây bánh thơm và đây ly rượu ngát hương, đoàn con xin hợp tiến trước
Văn Chi
Dạt dào lời hương kinh bay lên trước ngai toà Chúa như hương 
Nguyễn Chánh
Đoàn con dâng tiến Chúa quyền linh rượu nho bánh miến đây lòng
        Mạnh Hùng
Trên đôi tay nhỏ con muốn dâng trót cuộc đời con. Là bao công
Văn Chi
Trên đôi tay này con có gì dâng lên Chúa. Của lễ của con hôm nay
Thanh Lâm
Đoàn con dâng lên Cha này hy lễ thánh thiêng diệu huyền. Là Con
Hoài Bắc
Từng là hạt lúa miến bàn tay lao tác đêm ngày bao hy sinh vất vả
Hồng Dung
Như muôn hoa thắm hương đất trời, tươi xinh trong nắng mai rạng
Nguyễn Duy
Con dâng về Thiên Chúa đây hy lễ của một chiều xưa.  Ôi con Chúa
Văn Chi
Này đây tấm bánh trắng này bởi ruộng đất và lao công chúng con. 
Anh Tuấn
Kính dâng Ngài rượu nho cùng bánh miến.  Kính dâng Ngài tình 
Kim Long
Bánh miến với ly rượu nho kính tiến Chúa với bao tâm tình. Thơm
Thế Thông
Là một giọt nước tan biến đi giữa ly rượu nồng. Mong là hạt lúa
Vương Diệu
Lạy Cha rất thánh xin thương nhận của lễ trong sạch này.  Đoàn con 
Vinh Hạnh
Lạy Chúa xin cho lời con nguyện cầu tựa hương thơm bay 
Công Giáo - DQ
Xin, xin dâng lên Cha rượu nho tinh khiết. Như, như bao hy sinh  
Hồng Dung
Này đây bánh thơm, cùng dâng lên với ly rượu ngon. Nguyện xin 
Công Giáo - DQ
Rượu nho bánh miến xin dâng lên Chúa nhân lành, như làn khói 
Hồng Dung
Tựa trầm hương thơm bay nghi ngút nơi Thiên Cung nhiệm mầu.
Công Giáo - DQ
Xin chắp đôi bàn tay, dâng Ngài ly rượu nồng thắm, xin đoái  
Hồng Dung
Đôi tay con, vươn lên cao dâng bánh thơm rượu nồng xin Chúa nhận 
Công Giáo - DQ
Trên đôi tay dâng lên dâng lên là cuộc sống chứa chan ân tình 
Hồng Dung
Tiếng hát: Như áng hương thơm nồng vút bay nơi Thiên Đường.
Công Giáo - DQ
Đây lễ vật nguyện dâng lên con dâng lên cho Cha là tất cả hương
Công Giáo - DQ
Lạy Cha nhân lành lạy nguồn thương vô bờ. Con xin dâng bánh
Công Giáo - DQ
Giây phút đầu năm nguyện dâng lên tới thiên đình lễ vật này, là
Công Giáo - DQ
Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn xin đoái nhận hương hoa cuộc 
Công Giáo - DQ
Lạy Cha đây là bánh thơm nồng. Lạy Cha đây là chén rượu
Công Giáo - DQ
Đây ly rượu nồng ươm bao nhọc nhằn, đây bánh trắng thơm
Kim Đường
Đoàn con hân hoan chung bước tiến lên bàn thánh rạng ngời
Kim Đường
Này tấm bánh kết từ ruộng đồng và chùm nho chín ép thành
Thiên Linh
Trên tay con Chúa ơi! Của lễ dâng cao hạnh phúc tuôn trào. Trên
Mạnh Tuyên
Lễ vật đoàn con dâng Ngài, bé mọn từ trái đất này: bánh thơm từ 
Nguyên Kha
Đời cần cù lao công sớm tối, mùa gặt hái tiếng ca ngợp trời. 
Kim Đường
Hòa theo hương trầm tỏa bay, con dâng lên của lễ hôm nay.
Hồng Dung
Xin dâng trước Thiên Toà, hoa tươi thắm hương nồng, nến hồng 
Anh Tuấn
Nguyện xin Chúa thương vui nhận của lễ con dâng  Dù lễ dâng
Anphong Hoan
Nầy đây con xin dâng lên! Thành tâm con xin dâng lên! 
HK.Tốt - Hương Vĩnh
Dâng lên Cha nguyện dâng lên Cha (à á a). Dâng lên Cha sự sống
Hoàng Kim Tốt
Dâng lên Cha (í i à) tấm bánh. Dâng lên Cha (í i à) rượu lành.
Hoàng Kim Tốt
Dâng lên Cha (í i à) tấm bánh. Dâng lên Cha (í i à) rượu lành.
Hoàng Kim Tốt
Dâng lên Cha (í i à) tấm bánh. Dâng lên Cha (í i à) rượu lành.
Nguyễn Duy
Lạy Chúa, con lấy gì, con lấy gì mà đền đáp Chúa vì biết bao ân huệ 
Hồng Dung
Lời nguyện cầu con dâng tha thiết. Như hương trầm, nơi Thiên
           Văn Chi
Con nay xin đến làm lễ hy sinh làm lễ ân tình, dâng trọn vẹn về
             Mi Trầm
Con đến dâng lễ vật với bao tâm tình hoà bình, Với lòng khoan dung
Văn Chi
Dâng là dâng lên bài ca bài ca tình yêu. Dâng là dâng lên lễ vật lễ
Têrêxa
Bánh miến (i) rượu nho lễ vật tiến dâng trên bàn thờ Chúa  sẽ trở nên 
Xin tiến dâng lên Cha này tấm bánh với ly rượu nồng. Từ ruộng
Kim Long
Lời chân thành dâng tiến như hương trầm bay tới trời cao,  Nguyện Chúa
Văn Chi
Từng là giọt mồ hôi, từng là giọt nước mắt trên ruộng đồng ngày tháng
Nguyễn Duy
Này tấm bánh thơm đây ly rượu nồng nàn hương nho mới. Xin góp
Hoài Bắc
Đời con trót tâm tư xin hướng lên Ngài ôi lạy Chúa nguyện xin 
Thế Thông
Lời nguyện cầu như khói hương nhẹ bay lên thánh đài. Cầu Ngài
Trăng Huyền Thoại
Lời ca bay cao lời ca bay cao như hương trầm nghi ngút bay vút
Minh Chiết
Tấm bánh này thay lòng con đây, nguyện dâng lên là dâng lên 
Kim Long
Máu chiên bò Chúa không ưng của lễ toàn thiêu Chúa không nhận
Quang Uy
Giọt nước tan trong rượu dâng tiến Ngài. Hình bánh tinh khiết dâng
Viết Chung
Mồ hôi và nước mắt vẫn rơi rơi, rơi trên ruộng đồng. Để cho từng
Kim Long
Mỗi giọt mồ hôi là mỗi lời kinh, con lo vun tưới nương đồng hôm sớm
Văn Chi
Ngày nay lễ toàn thiêu đã hết, lễ hy sinh không còn lễ tiến hương cũng 
Anh Tuấn
Đây hoa màu từ mọi nơi, là công lao của muôn con người.  
Kim Long
Máu chiên bò Cha chẳng muốn. Lễ toàn thiêu Cha không nhận. Này con 
Kim Long
Này từng giọt rượu nho và đây từng tấm bánh miến chúng con dâng lên
Hạ Đăng
Trên đôi tay con dâng lên tôn nhan Cha uy linh. Đây thân phận bụi
Mai Thiện
Ngạt ngào (ơ) khói hương dạt dào (ơ) mến thương. Dâng lên Cha bánh 
Thơ Thảo
Nguyện dâng lên Chúa rượu bánh trắng tinh thơm lành là bao công khó
Xin dâng tiến bánh thơm với rượu nho nồng, con xin dâng lên
Từ Duyên
Lời cầu con dâng lên, như hương thơm như hương thơm lên tới thiên
Sơn Ca Linh
Niềm vui bao la đoàn dân thánh hoan ca, hợp dâng lên ngai Cha uy
Hồng Trần-P.Đ.Đài
Xin dâng lên Ngài bánh thơm với rượu nồng, Gab-ri-el, Ra-pha-el,
Thanh Lâm
Con xin làm tấm bánh bẻ ra hiến trao muôn người. Mãi ấp ủ niềm 
Nguyễn Văn Hoà
Tấm bánh này con xin kính tiến, muôn hạt mồ hôi muôn hạt lúa
Mai Khanh
Chúa vẫn biết thân phận của con được khai sinh nên trong đất tro
Mi Trầm
Lễ vật con dâng hôm nay với tâm tình cảm tạ, nguyện như trầm hương
Kim Long
Thân con đây Cha tác thành, xin dâng lên để làm hy lễ. Thánh ý Cha mỗi
Mi Trầm
Chúa ơi, thân con là thân lúa miến. Gieo vào lòng đời và mục nát
Đoàn chúng con xin nguyện dâng lên, này hương hoa rượu nho
Đỗ Vy Hạ
Theo hương trầm tỏa bay lên cao, con cung tiến bánh rượu thơm
Nguyễn Quang Hưng
Thượng tiến lên Ba Ngôi bánh rượu này tinh tuyền. Thượng tiến lên
Thành Tâm
Giờ hồn con cất tiếng ngợi ca, vì lòng Cha bao la đại hải. Sáng
Phanxicô
Tiến dâng lên thiên cung này lễ vật là bánh miến trinh nguyên với
Hải Ánh
Ngày xưa Thánh Giá là đền hy sinh. Máu Chúa chan hoà ghi dấu ân tình.
T.Giáo - Ân Đức
Lạy Chúa, bao hạt lúa miến mới kết thành tấm bánh trắng tinh
Giang Ân
Của lễ tiến dâng lên Ngài chính là cuộc đời nhân thế. Trọn thân xác tâm
Mi Trầm
Trên đĩa thánh con dâng Ngài tấm bánh là giọt mồ hôi là sức lao công 
Việt Khôi
Tựa làn trầm hương thơm bay lên trước nhan Cha lòng con thiết tha muôn
Đỗ Vy Hạ
Tựa làn trầm hương thơm bay về thiên đường. Nguyện tình yêu Chúa 
Ngọc Linh
Tựa trầm hương ngát bay về tôn nhan Chúa. Con xin dâng lên, con
Hoài Bắc
Như hương trầm tỏa bay cao như ánh lửa tỏa lung linh con nâng
Nguyễn Duy
Lạy Chúa con lấy gì mà hiến dâng Ngài, vì đời con đâu có gì để mà
Nguyên Hòa
Xin nhận lấy đời con như của lễ tình yêu, xin dâng lên trước ngai
Viết Chung
Tiếng đàn giọng hát thiết tha. Nến đèn rực rỡ lá hoa. Thuỷ chung này 
Ngọc Linh
Xin cho lời con nguyện cầu như hương thơm bay lên trước toà Chúa
  Xin dâng (1)
Anh Tuấn
Xin dâng lên Chúa Trời này bánh thơm ly rượu nồng (bánh thơm ly 
  Xin dâng (2)
Anh Tuấn
Xin dâng muôn lời tạ ơn. Xin dâng tâm tình cảm mến.  Con dâng lên 
  Xin dâng 
Đ.T.
Xin dâng của lễ này là bánh trắng tinh nguyên là nho thơm tinh tuyền.
  Xin dâng 
Hương Vĩnh
Xin dâng tiến lên Cha tấm bánh này từ nương đồng, và bao công
Ngọc Kôn
Đời con như của lễ không hề ngưng như tấm bánh luôn để dâng
Huy Hoàng
Chúa không muốn nhận, không muốn nhận của lễ hy sinh, cũng không
Hoàng Vũ
Với tiếng hát du dương ngân nhịp nhàng. Xin dâng lên trước ngai Vua 
Hồng Dung
Xin dâng lên: Bánh thơm với ly rượu thắm nồng. Dâng tâm tư: Niềm vui
Minh Tâm
Xin dâng lên Chúa nhân lành này rượu nho và bánh trắng tinh. Mong 
Tạ Mạnh Nghi
Chúa ôi con dâng trọn nỗi niềm xác hồn con phó thác, trông cậy nơi
Vũ Lâm
Xin dâng lên chén rượu nồng thơm trọn tình con dâng về nhan 
Anh Tuấn
Xin dâng lên, bánh rượu này, là hoa màu Chúa đã rộng ban.
Xin dâng lên Ngài rượu nho bánh miến, đây muôn tâm hồn hiệp
Hồng Dung
Con xin dâng lên: Cuộc sống bao sầu thương, nước mắt tuôn tràn mi.
Hồng Dung
Dâng hương trầm toả bay, kết thành lời kinh Chúa ơi! Dâng bánh rượu 
Anh Tuấn
Xin tiến dâng tiến dâng lên Ngài  Tấm bánh thơm chén rượu nồng say