Latest in Tech

LỄ HIẾN DÂNG (Tận Hiến) – Hoàng Kim Tốt

ĐK: Dâng lên Cha (í i à) tấm bánh. Dâng lên Cha (í i à) rượu lành. Dâng lên Cha (ì i à) tuổi xuân. Dâng lên Cha tình yêu trong sáng. Dâng lên Cha cuộc đời con. 
1a. Dâng bánh thơm trở thành Thịt Chúa. Dâng rượu thơm trở thành Máu Ngài. Nên của ăn nuôi người bốn phương. Ban phát ơn cứu độ tình thương. 
1b. Dâng tuổi xuân với ngàn mộng ước. Dâng sắc hương dâng đời duyên tình. Con bước theo con đường đóng đinh. Xin giúp con giữ trọn lòng thanh. 
2a. Dâng trái tim với tình son sắt. Như ánh trăng chiếu dọi đêm rằm. Như đoá sen dẫu lầy phủ chen. Thơm vẫn thơm giữa ngàn bùn đen. 
2b. Dâng hiến Cha tấm lòng phó thác. Con quyết tâm sống đời khó nghèo. Tay trắng tay đi vào thế gian. Con có chi cậy dựa trần gian. 
3a. Dâng ý con theo nhịp ý Chúa. Như nước trôi xuôi tìm biển rộng. Cho dẫu lênh đênh đời tối tăm. Con nép thân bên Ngài bình an. 
3b. Dâng xác thân vốn là của Chúa. Nay kết giao nên một với Ngài. Gai vẫn gai hoa hồng vẫn tươi. Theo Chúa, con theo trọn đời vui.
***  Imprimatur: 14.10.2016 - GP. Nha Trang (TTTC Một Niềm Tin Yêu)