Menu


[TCPV] Chúa Nhật 1 Mùa Vọng ABC

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật I Mùa Vọng ABC

 ⚫ Ca Nhập lễ                     
Kim Long
 
Trần Văn Huyến
 
Nguyễn Duy
 
Sơn Ca Linh
 
Anphong Hoan
 ⚫ Đáp Ca - Tung hô Tin Mừng
* Năm A - Thánh vịnh 121

  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Nguyễn Duy
  
Thái Nguyên
  
*Năm B - Thánh vịnh 79

  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thanh Lâm
  
Thái Nguyên
  
* Năm C - Thánh vịnh 24

  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
  Dâng Lễ
Viết Chung
  
Dao Kim
  
Hiền Hoà
   
Nguyễn Duy
 ⚫ Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Kim Long
  
Trần Văn Huyến
Mt 24,37-44   
La Thập Tự
Mt 24,37-44   
Thái Nguyên
Mt 13,33-37   
La Thập Tự
Mt 13,33-37   
Thái Nguyên
Lc 21,25-28.34-36   
Thái Nguyên
  
Dao Kim
   
Nguyễn Duy
   
Mai Khôi/Hạ Quí
 ⚫ Tạ Lễ
Minh Tâm

Mi Trầm

Ca nhập lễ
Tv 24,1-3
Con nâng tâm hồn lên cùng Chúa,
Lạy Thiên Chúa của con,
con tin tưởng nơi Ngài,
xin Ngài đừng để con tủi nhục,
đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con.
Chẳng ai trông cậy Chúa,
mà lại phải nhục nhằn.

Ca hiệp lễ
Chúa sẽ ban phúc lộc dồi dào,
và đất chúng ta trổ sinh hoa trái.
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)