Latest in Tech

HÃY TỈNH THỨC (Mt 24, 37-44) - Lm. Thái Nguyên

ĐK. Ngày Chúa đến ôi thật bất ngờ, chẳng biết khi nao ngày nào Ngài đến ra sao? Cho con tỉnh thức chờ mong Chúa đến bằng tình yêu mến vươn lên cuộc sống thiện toàn.
1. Mùa vọng là thời gian nhắc nhở cho con Chúa luôn bất ngờ đến để con đừng sống u mê, để con đừng sống lê thê sa vòng tăm tối hư vô. Như ngọn đèn chầu cho con luôn sáng ở trước Thiên Nhan.
2. Mùa vọng mùa canh tân chính bản thân con để con sẵn sàng luôn, nhiệt tâm cùng với anh em dựng xây cuộc sống an vui cho đời thêm tốt tươi hơn. Tiêu diệt hận thù xua tan ghen ghét để sống yêu thương.
3. Mùa vọng mùa khai sinh phúc lộc ơn thiêng giúp con biết đổi mới làm nên cuộc sống thanh cao, làm nên cuộc sống cho nhau đón đợi vinh phúc mai sau. Giữa lòng cuộc đời con nên nhân chứng ngày Chúa quang lâm.
***** Hãy tỉnh thức (CN1MVA)