Menu


Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Phụng Ca)

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM & Lễ Chung Các Thánh Tử Đạo
Nguyễn Văn Hoà
Ai gieo trong lệ sầu sẽ gặt trong hân hoan. Ai gieo trong lệ sầu sẽ
M.K-H.Khanh
Đây chốn huy hoàng chan hoà muôn ánh quang. Bao tiếng hát vang
Kim Long
Nhạc chiến thắng vang dậy rền trời. Dòng máu thắm tô đẹp cuộc đời
Kim Long
Đây bài ca ngàn trùng dâng về Thiên Chúa bài ca thắm nhuộm máu
Đ.X.Quế - T.Dũng
Đây đoàn người anh dũng, quyết tâm lên pháp trường. Dâng cuộc đời
C.Giáo & D.Quang
Kìa những đoàn người anh dũng đang tiến lên, hiên ngang ra pháp
 Phanxicô
Rền vang bao tiếng ca ngày vinh thắng. Rực lên bao vầng sáng
Nguyễn Như
Mặc dầu là sự sống, dầu sự chết, khổ đau hay tương lai xa gần, dẫu
Hải Linh
Tiếng nhạc oai hùng vang trên khắp cõi trời Việt Nam. Tấm lòng yêu
Vinh Hạnh
Kìa ai ánh hồng vinh sáng, máu hồng nhuộm lênh láng thắng vượt 
Phạm Đình Nhu
Kính lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Ơn Chúa thương đã được đổ
Ng. Bang Hanh
Hồi chiêng dứt tiếng, đầu rơi chốn pháp trường. Hồn thiêng lâng lâng
Thanh Lâm
Máu hồng tử đạo thắm quê hương. Đau thương làm sao những đoạn
Mai Nguyên Vũ
Trời Việt Nam bao la tưng bừng rộn vang câu ca muôn người mừng
Nguyễn Như
Nào cùng tôn vinh, nào cùng tôn vinh, tôn vinh Chúa, Người làm bao
Mi Trầm
Xin dâng lên niềm tin của Người dân Việt qua bao thăng trầm niềm  
Huy Hoàng
Ai gieo trong lệ sầu sẽ gặt giữa vui mừng. Khi Chúa dẫn tù nhân
Kim Long
Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.
Thái Nguyên
Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong vui sướng. Ai gieo trong đau thương 
Huy Hoàng
Lạy Chúa trong tay Ngài con xin phó thác hồn con. Xin Chúa trở 
           Ân Đức
Tình nào lớn lao cho bằng, là tình của người vì yêu, mà dâng thí cả
         Phanxicô
Này khúc tráng ca oai hùng còn vọng khắp núi sông muôn trùng.  
  Tâm Bảo-Văn Thi
Kìa ai còn lưu tiếng thiên thu, cương quyết vì đạo Chúa hiến thân