Latest in Tech

THÁNH VỊNH 125 (24.11) – Lm. Thái Nguyên

ĐK: Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong vui sướng. Ai đi trong đau thương, sẽ về trong vui mừng.
1. Khi Chúa đem những người Si-on bị bắt trở về, chúng tôi như người đang mơ. Bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên bao lời hân hoan.
2. Và bấy giờ thiên hạ nhỏ to nói với nhau rằng: Chúa thương đối xử khoan dung. Chúa đã xử rất ư nhân từ, nên chúng tôi xiết bao vui mừng hân hoan.
3. Lạy Chúa thương biến đổi phận con như suối phương Nam. Ai gieo trong lệ đau thương, sẽ được gặt hái trong vui mừng, những khúc ca biến tan trong niềm hân hoan.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaChúc tụng Chúa là Cha nhân từ Thiên Chúa mọi niềm an ủi ủi an con trong mọi gian nan. Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 125 (Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, 24.11)