Menu


THÁNH VỊNH 125 (24.11) – Thái Nguyên

1. Khi Chúa đem những người Si-on bị bắt trở về, chúng tôi như người đang mơ, bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên bao lời hân hoan. 
ĐK: Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong vui sướng. Ai đi trong đau thương, sẽ về trong vui mừng.
2. Và bấy giờ thiên hạ nhỏ to nói với nhau rằng: Chúa thương đối xử khoan dung. Chúa đã xử rất ư nhân từ, nên chúng tôi xiết bao vui mừng hân hoan. 
3. Lạy Chúa thương biến đổi phận con như suối phương Nam. Ai gieo trong lệ đau thương, sẽ được gặt hái trong vui mừng, những khúc ca biến tan trong niềm hân hoan.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
1. Alleluia, AlleluiaChúc tụng Chúa là Cha nhân từ Thiên Chúa mọi niềm an ủi ủi an con trong mọi gian nan. Alleluia, Alleluia.
2. Alleluia, Alleluia. Chúa đã hứa rằng ai người tuyên xưng Ta trước mặt người thế Ta sẽ tuyên xưng họ trước mặt Cha Ta trước mặt Cha Ta ở trên trời. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 125 (Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, 24.11)