Latest in Tech

TIẾNG HÁT THIÊN THẦN (Nhạc Pháp) – Lm. Hoàng Diệp

1. Đêm thanh nghe tiếng hát của Thiên Thần. Chung nhau đàn ca thánh thót hỉ hoan. 
Trên thiên cung vang xuống cõi dương trần. Ngâm nga hòa câu kính chúc hiển vang.
Glo-ri-a. In ex-cel-sis De-o. Glo-ri-a. In ex-cel-sis De-o.
2. Đem tin vui Con Chúa đã ra đời. Sinh nơi lều tranh nên Đấng cứu dân. 
Cho nhân gian cám mến bao ơn Người. Chung nhau hòa âm những khúc tri ân.
3. Nương thân trên rơm rác giữa hang lừa. Ôi thân Hài Nhi giá rét khổ thay. 
Đây Vua ta quản xuất cõi sơn hà. Mau vui cùng nhau kính bái Ngôi Hai.
4. Đưa tay ra để tỏ cho muôn người. Bao nhiêu tình thương đối với thế gian. 
Sao ta chưa kíp đến lễ dâng Người. Dâng tâm hồn ta tiếng hát hỉ hoan.
5. Noi theo gương sốt sắng của Thiên Thần. Con xin từ nay yêu mến chẳng khuây. 
Đem ca ngâm tríu mến để thông phần. Khong khen ngàn ơn Chúa xuống xưa nay.