Menu


[TCPV] Chúa Nhật 3 Mùa Vọng ABC

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật III Mùa Vọng ABC

 ⚫ Ca Nhập lễ                     
Kim Long
 
Nguyên Hữu
 
Nguyễn Duy
 
Tiến Linh
 
Mi Trầm
 
Hoàng Kim
 
Thành Tâm
 ⚫ Đáp Ca - Tung hô Tin Mừng
* Năm A - Thánh vịnh 145

  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Nguyễn Duy
  
Thái Nguyên
  
*Năm B - Lc 1 Magnificat

  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
  
Thanh Lâm
  
* Năm C - Isaia 12

  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
  Dâng Lễ
Viết Chung
  
Hiền Hoà
   
Nguyễn Duy
 ⚫ Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Kim Long
   
Nguyên Hữu
Mt 11,2-11   
La Thập Tự
Mt 11,2-11   
Thái Nguyên
Ga 1,6-8.19.28   
 Một tiếng kêu [Năm B]
La Thập Tự
Ga 1,6-8.19.28   
Thái Nguyên
   
Thái Nguyên
  
Mi Trầm
  
Anphong Hoan
 ⚫ Tạ Lễ
Phạm Liên Hùng
  
Nguyễn Đức Tuấn

Ca nhập lễ
Pl 4,4.5
Anh em hãy vui luôn trong Chúa !
Tôi nhắc lại : Anh em hãy vui lên !
Vì Chúa đã đến gần.

Ca hiệp lễ
Is 35,4
Hãy nói với những kẻ nhát gan :
“Can đảm lên, đừng sợ !
Này Thiên Chúa chúng ta
sẽ ngự đến cứu độ chúng ta.”
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)