Latest in Tech

VUI LÊN SION - Lm. Thành Tâm

ĐK. Mừng vui lên Sion! Này đây Chúa ngươi đến rồi. Mừng vui lên Sion! Ngài khấng nghe lời ngươi đó. Ngài dẫn đưa ngươi qua những hố sâu qua núi đồi. Về nơi an vui nơi suối mát trong đẹp tươi.
1. Ngươi đang đi lần mò lê bước chân tiến trong đêm tối. Sẽ thấy ánh Sao Mai rạng ngời từ Đông nhô cao.
2. Trông xem đây người mù được sáng đôi mắt tôn vinh Chúa. Kẻ điếc mở tai nghe người nghèo được loan tin vui.
3. Xin Cha thương phù trì ban xuống muôn thánh ân cao quý. Hãy thánh hóa con đi chào mừng ngày sinh Ngôi Hai.