Menu


HÃY SẴN SÀNG - Mi Trầm

ĐK. Này đoàn dân Chúa hãy sẵn sàng. Vì lúc ta không ngờ thì Chúa sẽ đến. 
Này đoàn dân Chúa hãy sẵn sàng. Vì lúc ta không ngờ thì Chúa đến gần.
1. Hãy thắp nến sáng với bao việc lành. Chờ ngày về nơi phúc vinh thiên đàng.
2. Hãy sống xứng đáng với Cha trên trời. Ngày dài trần gian tránh xa tội đời.
**  Imprimatur: 06.02.2012 - GP. Nha Trang (TCPV)