Latest in Tech

THÁNH VỊNH 144 (CN18TNA) – Lm. Thái Nguyên

ĐK: Lạy Chúa! Khi Ngài rộng mở tay ban, là bao sinh vật thỏa thuê muôn vàn.
1. Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân phúc. 
Chúa từ tâm với hết mọi loài, và từ ái với mọi sinh linh.
2. Chúng sinh hết tình cậy trông nơi Chúa tràn đầy lòng lân tuất. 
Chúa rộng tay ban phúc cho đời, mọi loài mãi sẽ được no nê.
3. Chúa luôn thánh thiện công minh trong hết mọi đường nẻo của Chúa. 
Chúa gần ai cất tiếng kêu cầu, và thành tín chẳng hề phôi phai.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaChúa soi sáng lòng trí ta biết thế nào là sự cậy trông ở Chúa Đấng đã kêu gọi chúng ta. Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 144 (CN18TNA)