Latest in Tech

THÁNH VỊNH 144 (CN18TNA) – Thái Nguyên

ĐK: Lạy Chúa, khi Ngài rộng mở tay ban là bao sinh vật thoả thuê muôn vàn.
1. Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân phúc. 
Chúa từ tâm với hết mọi loài, và từ ái với mọi sinh linh.
2. Chúng sinh hết tình cậy trông nơi Chúa là nguồn mạch sự sống. 
Chúa rộng tay chúc phúc cho đời, mọi loài mãi sẽ được no nê.
3. Chúa luôn thánh thiện công minh trong hết mọi đường nẻo Chúa. 
Chúa gần ai cất tiếng kêu cầu và thành tín chẳng hề phôi phai.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúa soi sáng lòng trí ta biết thế nào là sự cậy trông ở Chúa, 
Đấng đã kêu gọi chúng ta. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 144 (Chúa Nhật 18 Thường Niên A)