Menu


[TCPV] Chúa Nhật 10 Thường Niên B

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ - Chúa Nhật X Thường Niên B

   Nhập lễ
x. Tv 26,1-2

 
Kim Long
 
Thanh Lâm
 
Hoàng Ngô/HP
 
Kim Long
 
Hoàng Kim
   Đáp Ca
Tv 129,1-2.3-4.5-6a.6b-8 (Đ. x. c.7bc)

  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
  
Thanh Lâm
  
Nguyễn Văn Hoà
  Ca Tiến lễ
Tv 12,4.5 (Graduale Romanum 290)

   
Phanxicô
   
Dao Kim
  Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Tv 17,3 | 1 Ga 1,16

 
Kim Long
 
La Thập Tự
 
Thái Nguyên
 
Ân Đức
  
Mi Trầm
   
Huy Hoàng
  
Trần Hoà Yên
  
Phanxicô
  
Phanxicô
   Tạ lễ
Hồng Trần

Nguyễn Duy
Thánh Tâm 
Phanxicô
Thánh Tâm 
Hoài Đức

Ca nhập lễ
x. Tv 26,1-2
Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của con
con còn sợ người nào ?
Chúa là thành luỹ bảo vệ đời con,
con khiếp gì ai nữa ?
Chính bọn thù địch, bọn làm khổ con
phải lảo đảo té nhào.

Ca dâng lễ
Tv 12,4.5 (GR 290)
Lạy CHÚA là Thiên Chúa của con,
xin đoái nhìn và thương đáp lại,
toả ánh sáng cho đôi mắt rạng ngời,
để con khỏi ngủ giấc ngàn thu ;
để kẻ thù con không thể nói : “Ta đã thắng nó rồi”,
và đối thủ không được mừng vui vì thấy con gục ngã.

Ca hiệp lễ
1. Tv 17,3
Lạy Chúa là núi đá, là thành luỹ bảo vệ,
là Đấng giải thoát con,
lạy Thiên Chúa con thờ,
chính Ngài phù hộ con.
2. 1 Ga 4,16
Thiên Chúa là tình yêu : 
Ai ở trong tình yêu, thì luôn kết hợp với Thiên Chúa, 
và Thiên Chúa luôn kết hợp với người ấy.
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)