Latest in Tech

THÁNH VỊNH 32 (CN5PSA) – Lm. Thái Nguyên

ĐK: Lạy Chúa xin hãy tỏ lòng từ bi Chúa ơi! Như chúng con đây luôn vẫn tin cậy nơi Chúa.
1. Người hiền đức hãy vui mừng lên trong Chúa. Ca ngợi Người là việc của kẻ lòng ngay. Ngợi khen Chúa với cung đàn muôn réo rắt. Hãy ca mừng Người trong ngàn vạn tiếng cầm ca.
2. Vì lời Chúa đó là lời luôn chân chính. Bao việc Người đã làm đều đáng cậy tin. Người yêu thích những công việc làm minh chính. Khắp trên địa cầu dư tràn đầy những hồng ân.
3. Kìa Chúa đã dõi theo người sợ kính Chúa. Xem những ai cậy vào ơn Chúa dủ thương. Để cứu gỡ kẻ trong vòng tay thần chết. Chúa dưỡng nuôi họ trong đời khốn khó lầm than.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaChúa phán: "Thầy là đường là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà lại không qua Thầy".  Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 32 (CN5PSA)