Menu


[TCPV] Lễ Hiển Linh

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ Lễ Hiển Linh

  Nhập lễ                 
Kim Long
 
Trần Văn Huyến
 
Phanxicô
 
 Lễ Hiển Linh
Xuân Thu
 
Giang Ân
  Đáp Ca         
Tv 71,1-2.7-8.10-11.12-13 (Đ. c.11)

  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
  
Nguyễn Duy
  
Thanh Lâm
  Dâng Lễ
Bạch Vân
 
Việt Khôi
   
Mi Trầm
   
Mi Trầm
  Hiệp lễ - Ca nguyện
Phương Anh
 
La Thập Tự
   
Thái Nguyên
  
La Thập Tự
   
Nguyễn Bách
  
Trần Văn Huyến
  
Nguyên Kha
  
Đỗ Vy Hạ
   Tạ lễ  
Mi Trầm

Hải Linh
  
Văn Thiều

Ca nhập lễ
Lc 2,16
Này Chúa Tể càn khôn ngự đến,
tay nắm trọn vương quyền,
thế lực và vinh quang.

Tung hô Tin Mừng
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. 
Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, 
nên chúng tôi đến bái lạy Người. Ha-lê-lui-a.

Ca hiệp lễ
Mt 2,2
Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người
xuất hiện ở Phương Đông,
và chúng tôi mang của lễ đến bái thờ Người.
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)