Latest in Tech

LOÀI NGƯỜI ƠI - Văn Thiều

ĐK. Loài người ơi! Tới Be-lem kính thờ Ngôi Hai, Chúa cao sang! Người sinh xuống cứu muôn dân đang lầm than. Nào Si-on! Hãy ca lên nhịp nhàng tung hô Chúa vinh quang. Vì Yêu Thương đã sinh ra trong cảnh âm thầm.
1. Be-lem năm ấy ánh sao chiếu lan giữa trời mùa đông. Vang trong tuyết sương bao điệu đàn ca dâng lên du dương. Bên trong hang đá khó khăn thấp hèn giữa trời đầy sương. Ngôi Hai giáng sinh làm người chuộc tội vì lòng xót thương.
2. Ta theo sao sáng dẫn đưa soi đường khác chi bình minh. Vui trong tiếng ca Thiên Thần hòa vang nhịp nhàng uy linh. Ta mau mau tới kính dâng tôn thờ cất cao lời kinh. Noi theo tấm gương khiêm nhường nghèo hèn và luôn tuyết trinh.