Menu


ANPHONG HOAN, O.Cist.

Tên bài
Câu đầu
Imprimatur
Tình là tình thương Chúa bao la hơn biển hơn trời, thẳm sâu khôn dò
28.02.2019
Hai mươi lăm năm  biển thẳm hồn ân. Hai mươi lăm năm con được
    13.5.2021
Hân hoan tiến vào cung thánh hiệp dâng lên lời tạ ơn rất chân thành
    20.6.2023
Ai hiểu vì sao tình yêu quá nhiệm mầu? Mưa nắng dãi dầu, hằng
    13.5.2021
Này Ta đặt con làm ánh sáng muôn dân. Để con mang ơn cứu độ của
    13.5.2021
Ôi phúc ân thay Chúa mặc vào con, này áo mới tình yêu diệu huyền
28.02.2019
Hai lăm năm rồi ân huệ Chúa khôn vơi, tình yêu thánh thiêng tuyệt
13.5.2021
Ôi ân sủng Chúa vĩ đại thay diệu vời thay, ban xuống trên con mọi ngày
13.5.2021
Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời, thì hơn tin cậy nơi người trần gian.  
    20.6.2023
Bên Mẹ con được thảnh thơi: Mẹ tựa bóng mát che đời con, Mẹ tựa
28.02.2019
Đây là Bí Tích cao vời, cao vời, cao vời khôn sánh.  Chúng ta cùng 
    20.6.2023
Khi con bố thí cho ai điều chi; này con, khi bố thí cho ai điều chi, 
    20.6.2023
Xin dâng lên muôn lời hát thiết tha! Xin dâng lên muôn nụ 
    20.6.2023
Lạy Mẹ Maria Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội! Đoàn con sướng vui hân hoan
28.02.2019
Ngàn vạn con tim hân hoan nô nức tưng bừng. Hiệp cùng Hội Thánh
28.02.2019
Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau lòng khấp khởi mừng 
    20.6.2023
Xin ca ngợi các thánh nhân, cũng là cha ông chúng con qua mọi thời
    20.6.2023
Nào tín hữu vui mừng, vui mừng hoan hỷ,  Vì Đức Ki-tô, vì Đức Ki-tô
    20.6.2023
Các hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ; Hết những ai làm cho người 
    20.6.2023
Chúa dạy con chuyên chăm cầu nguyện, Chúa dạy con hăng say cầu
28.02.2019
Hãy lên đường lúc trời còn sáng! Nhiệt thành chạy nhanh khi còn ánh 
    20.6.2023
Trong khi đơn côi con nghiệm ra kiếp người: Ôi sao mong manh, sao
28.02.2019
Phù vân chỉ là phù vân! Muôn sự trên đời đều là phù vân! Hoa kia
13.5.2021
Hỡi nhân loại mau đến tôn thờ Hài Nhi; Chính Vua Trời mang lấy 
    20.6.2023
Con như người thợ dệt đang say sưa, khi đang say sưa dệt đời mình
13.5.2021
Nào hỡi Si-on hãy mừng rỡ reo hò, vì ở giữa ngươi Đấng Thánh
    20.6.2023
Chúa vẫn cứ ngủ say khi thuyền đời đang ngả nghiêng sắp chìm.
    20.6.2023
Xin chúc tụng Ba Ngôi chí thánh, Xin chúc tụng Ba Ngôi chí thánh. 
    20.6.2023
Anh em sum vầy trong tình thương mến thương, nhìn về một hướng
28.02.2019
Ôi hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, kẻ có tội mà được
13.5.2021
Con nay đã sẵn sàng, Chúa ơi con nay đã sẵn sàng theo Ngài ra đi. 
    20.6.2023
Nay con xin theo Thầy cùng đi khắp chốn loan báo Tin Mừng. Bao gian
28.02.2019
Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất. Con chúc tụng Chúa đã ban bánh này
28.02.2019
Muôn ngàn hạt lúa làm nên tấm bánh tinh tuyền. Muôn trái nho lành
13.5.2021
Đoàn con quy tụ nhau nơi đây, nguyện dâng lên Chúa đôi bạn này hôm
     13.5.2021
Đây là đền thánh Đấng Tối Cao, ta nhanh chân cùng nhau tiến vào,
     13.5.2021
Khi mọi người chối bỏ con, khi mọi người lìa xa con, thì còn có Chúa
13.5.2021
Muôn ơn phúc giờ đây Thiên Chúa tuôn xuống loài người chan chứa
     13.5.2021
Lạy Thiên Chúa con thờ, Ngài là Vua của con!  Thiên hạ nhìn thấy 
    20.6.2023
Đáp lại tiếng Chúa, con hân hoan vội vã lên đường đi vào thế giới
28.02.2019
Này mùa xuân mới đang về, Chúa ơi, xin dâng Chúa gia đình con. 
     20.6.2023
Đây đền thờ Chúa đứng kiên cường vượt các non cao, vươn mình uy
     13.5.2021
Hôm nay con đến trước nhan Ngài sau một đời gian khó nơi trần ai.
     13.5.2021
Con được dựng nên, ôi cao sang sánh như thiên thần, Chúa ban hạnh
    13.5.2021
Hoà vang lời ca cảm tạ Chúa, Đấng ngự trên chốn mây trời, 
    20.6.2023
Đức Chúa cất tiếng gọi tôi, gọi tôi khi còn chưa chào đời. Cho miệng tôi
28.02.2019
Được Thánh Thần thúc bách, Đức Maria vội vã lên đường viếng thăm
28.02.2019
Con ơi! Đừng bao giờ yêu tu sĩ! Đừng bao giờ thầm yêu tu sĩ nhớ nghe
**NPV
Như ông Mô-sê treo cao rắn đồng thế nào, đến lượt Con Người cũng 
    20.6.2023
Hồn con luôn khát mong gặp Chúa, như nai rừng mong nước suối
    20.6.2023
Hạnh phúc thay, ôi hạnh phúc thay gia đình kính sợ Thiên Chúa! Luôn
13.5.2021
Ôi hạnh phúc thay ai hằng tôn sợ Thiên Chúa, ăn ở ngay lành theo 
13.5.2021
Hân hoan về đây trong tình thân ái đệ huynh, vang lên lời ca 
    20.6.2023
Nào hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Chúa đã thực hiện 
    20.6.2023
Ngàn muôn con tim, nhạc khúc hoà vang, ca mừng thánh Giu-se 
    20.6.2023
Anh em hãy đón nhận nhau như là chính Đức Kitô đã thương tình đón
13.5.2021
Hãy vào chung hưởng phước lành: vì xưa ta đói các ngươi từng cho ăn
28.02.2019
Hãy trở về, trở về với Chúa, mang theo lời thia thiết van nài: xin thứ tha
28.02.2019
Ôi hồng ân chan chứa bao la, là hồng ân chính Chúa hoán cải đời con, 
    20.6.2023
Con quỳ đây lặng thinh Chúa ơi! Tâm hồn hướng trông lên trời. Bao
13.5.2021
Ôi ân huệ đời dâng hiến Chúa tặng ban cho cuộc đời con.
    20.6.2023
Hôm nay trước bàn thờ, anh đoan nguyện trọn đời bên em khi thịnh
28.02.2019
Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi vui mừng. 
    20.6.2023
Bao giờ Thần Chân Lý đến Người dạy dỗ anh em mọi điều, Người trợ
28.02.2019
Con chẳng xin cho mình được trở nên giàu sang. Con cũng không xin
13.5.2021
Hân hoan tiến vào thánh cung tim reo vang khú ca tạ ơn, bao năm qua
28.02.2019
Lạy Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, vì lòng thương vô cùng Chúa 
    20.6.2023
A-ve Ma-ri-a! A-ve Ma-ri-a! Kính chào Mẹ Thiên Chúa, Mẹ xứng muôn lời
28.02.2019
Nầy đây con xin dâng lên! Thành tâm con xin dâng lên! Xin dâng Chúa
13.5.2021
Này con là tôi tớ Chúa và là con Đức Mẹ. Con xin dốc lòng từ rày về sau:
13.5.2021
Cha sắp về cùng Chúa tuy không biết chắc là ngày nào, nhưng chỉ biết 
13.5.2021
Lúa chín đầy đồng nhưng thợ gặt thì lại rất ít, anh em hãy xin 
    20.6.2023
Máu các thánh tử đạo đổ ra nhuộm thắm quê hương. 
    20.6.2023
Chúa Ki-tô là mặt trời không bao giờ xế bóng; Ngài là ánh sáng 
    20.6.2023
Muôn lời hoan ca Ave Maria xin tán dương danh Mẹ, ca khen Mẹ!
13.5.2021
(Đoàn con kính chào) A-ve Ma-ri-a! Đoàn con kính chào Mẹ Vô Nhiễm
28.02.2019
Ta sẽ đưa ngươi, đưa ngươi đi vào sa mạc; lòng kề bên lòng Ta ước thề
28.02.2019
Này là xương bởi xương tôi! Này là thịt bởi thịt tôi! Chính đây người 
    20.6.2023
Mừng Chúa nay phục sinh Ngài đã khải hoàn vinh thắng, Ngài chiến
13.5.2021
Mừng Chúa đã sống lại, trần hoàn ơi chung tiếng ngợi khen. 
    20.6.2023
Này hỡi muôn người mừng vui hân hoan, cùng nhau ca vang, đón Chúa
13.5.2021
Đoàn con tiến vào cung thánh hiệp dâng lên Chúa nhân lành lời tụng ca
13.5.2021
Đoàn con quy tụ nhau đây ngày mừng kính thánh quan thầy, niềm vui
13.5.2021
Nào cùng hân hoan tiến vào, tiến vào Nhà Chúa, ngày mừng kính 
    20.6.2023
Cê-ci-li-a người trinh nữ sắc duyên mỹ miều, người trinh nữ đoan trang
28.02.2019
Hân hoan ca vang, hân hoan ca vang, ca ngợi tình yêu Thiên Chúa 
    20.6.2023
Đoàn con hân hoan tưng bừng ngày mừng thánh Gio-an Hai Mươi Ba, 
    20.6.2023
Nào hỡi muôn dân gần xa, hãy hân hoan đàn ca, đón Chúa Con 
    20.6.2023
Con nâng tâm hồn lên cùng Chúa, Chúa ơi! Con trông cậy 
    20.6.2023
Ai tiếp đón các em nhỏ này là mở lòng ra đón tiếp chính Thầy. Bởi vì
28.02.2019
Tháng Năm nay đã về, ngàn hoa đua nở đẹp xinh. Trên nương và khắp
28.02.2019
Kìa muôn cánh hoa rạng ngời nở tươi thắm trên nương đồi,
    20.6.2023
Ngày đầu năm mới chúng con vừa thức dậy. Cùng ánh dương hồng vạn
28.02.2019
Công trình Chúa, Chúa ơi! Sao quá tuyệt vời! Chúa tác sinh, tái tạo
28.02.2019
Hạnh phúc thay, ôi hạnh phúc thay ai hằng kính sợ Thiên Chúa! 
    20.6.2023
Này đây Chúa ơi, Chúa ơi! Đây xác thân, linh hồn con, hiệp cùng lễ tế
28.02.2019
Người đã đến, đang đứng trước cửa và gõ, hễ ai ra mở cửa cho người
28.02.2019
Nầy đây người trinh nữ sẽ thụ thai. Nầy đây người trinh nữ sẽ sinh con
13.5.2021
Kìa Chúa cho mặt trời mọc lên chói ngời soi người công chính cũng như
28.02.2019
Đây chú rể chỉnh tề khăn áo, đây cô dâu điểm trang rạng ngời, tiến bước
28.02.2019
Niềm vui đời con là ở kề bên Chúa. Chúa thương an bài, Chúa chở che
28.02.2019
Ôi Trinh Nữ Vương lòng Mẹ ngập tràn bao yêu thương! Nơi con 
    20.6.2023
Muôn lạy Chúa, giờ đây xin để tôi tớ Ngài, để tôi tớ Ngài an bình ra đi
28.02.2019
Ai dám bỏ mọi sự mà đi theo Thầy, người ấy sẽ được nhận phần
    20.6.2023
Lạy Chúa! Đây phút giây giao thừa, đoàn con hiệp nhau nơi đây dâng
28.02.2019
Reo vui lên, khúc tân ca vang lừng (Muôn dân ơi vỗ tay ta reo mừng)
28.02.2019
Giống như trai tài sánh duyên cùng trinh nữ, Đấng dựng nên ngươi đem
28.02.2019
Sự chết đến rình rập con hầu chộp bắt thân con, đem xon xa lìa cõi sống
28.02.2019
Sức mạnh tình yêu! Sức mạnh tình yêu, ôi tình yêu! Tình yêu như con
28.02.2019
Khi suy về Thiên Đàng tâm hồn con ngập tràn sướng vui: Một ngày gần
28.02.2019
Bàn tay con đây xin trao vào bàn tay Chúa, Tay nắm chặt tay Chúa
    20.6.2023
Ngày đêm Chúa kêu gọi con, thúc bách con lên đường loan báo Tin 
13.5.2021
Xưa kia một người dám lấy tình yêu đáp đền tình yêu. Xưa kia một 
13.5.2021
Đây là vị thánh đã miệt mài tìm Chúa trong đời đan tu, miệt mài 
    20.6.2023
Đoàn người đông đảo kia, họ là ai? Từ đâu đến? Sao họ mặc áo trắng
13.5.2021
Nầy đây Thầy ở cùng các con mỗi ngày, ở cùng các con mỗi ngày cho
13.5.2021
Ai hiểu được thế nào là tình yêu? Ai hiểu được vì sao tình mãi dạt dào? 
    20.6.2023
Này bạn hỡi Chúa đã sinh ra đời! Ân phúc trên trời Ngài gởi vào thế giới.
13.5.2021
Ave Maria! Đoàn con cất lên lời ca cám ơn Mẹ hằng đi ngay bên để đồng
13.5.2021
Chúa âm thầm đến gõ nhịp đời con, Chúa ân cần đến vỗ về đời con,
    20.6.2023
Con lên đường tìm kiếm Chúa Chúa ơi! Con tìm Chúa muôn nơi, con tìm
13.5.2021
Đêm nay, đêm thánh vô cùng: Từ trên không trung ngân nga tiếng ca
28.02.2019
Tình yêu Thiên Chúa che lấp muôn tội lỗi con. Khấng ban cho con muôn
13.5.2021
Đời con nguyện ước thế thôi: trao tay cho chúa mặc Ngài dẫn đi. Đi đâu
28.02.2019
Đây người trinh nữ khôn ngoan, tay cầm đền sáng hân hoan 
    20.6.2023
Trời cao ơi xin hãy đổ sương xuống! Mây hãy mưa rơi, mưa Đấng
    20.6.2023
Từ trước muôn muôn đời, từ giữa muôn muôn người Chúa 
    20.6.2023
Từ gốc tổ Giê-sê đâm ra một mầm non. Từ cội rễ ấy, này Đấng Cứu Tinh
28.02.2019
Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, Ngôi Lời là Thiên Chúa, Ngôi Lời hằng
13.5.2021
Từ vực sâu con kêu lên Chúa, xin Ngài nghe tiếng con kêu.
    20.6.2023
Vang lên bên tai lời gọi mời: hân hoan loan Tin Mừng chuộc đời, truyền
28.02.2019
Vì nhiệt tâm lo việc Nhà Chúa, mà con đây sẽ phải thiệt thân; 
    20.6.2023
Tôi là người tự do, tôi không lệ thuộc vào ai, tôi không lo lắng chi ngày
28.02.2019
Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả là Dân
28.02.2019
Vui là vui dường nào! Vui là vui dường bao khi thiên hạ bảo tôi:
    20.6.2023
Mừng vui lên anh em! Vui lên anh em, nay Đấng cứu độ thế trần gần
28.02.2019
Xin cảm tạ Chúa (Xin ngợi khen Chúa) Xin chúc tụng Ngài vì biết bao
28.02.2019
Con lặng thầm một mình lang thang giữa cõi nhân gian. Con chịu 
    20.6.2023
Xin đưa chúng con về lạy Chúa! Xin đưa chúng con về, đưa về với Ngài
     13.5.2021
Chính Chúa đã mang lấy những bệnh hoạn tật nguyện của ta.
    20.6.2023
Tạ ơn Thiên Chúa đến muôn đời, tình Chúa lơn lao cao vời thương đoái
28.02.2019
Mùa xuân mới đã về đây từng đàn chim ca hoà ríu rít, muôn hoa khoe
13.5.2021

© Anphong Hoan, O.Cist. All rights reserved.
Nihil obstat: Lm. Nguyễn Duy, Thư ký UBTN - HĐGMVN.
Imprimatur: + Hồng y GB. Phạm Minh Mẫn
                       + Gm. Giuse Nguyễn Năng. Tổng Giáo phận Sài Gòn.
[**NPV: Dùng ngoài phụng vụ]