Latest in Tech

HƯỚNG TRÔNG LÊN TRỜI – Anphong Hoan

1. Con quỳ đây lặng thinh Chúa ơi tâm hồn hướng trông lên trời! Cho dù bao người xa lánh con nhưng Ngài hằng luôn thành tín. Ngài bên con trông nom giữ gìn, để con vui sống trong an bình tình Ngài ôi lớn lao làm sao kể xiết, báo đáp ra sao? Đây hồn con và thân xác con xin nguyện hiến dâng cho Ngài. Xin Ngài ban ngàn muôn thánh ân do lòng Ngài luôn từ ái. Đời con nay hăng say miệt mài, đường tương lai Chúa thương an bài, Ngài cùng đi sá chi hiểm nguy cản lối, lo gì gian nan. 
ĐK: Môi hân hoan ca vang, tình Chúa bao dịu dàng tâm tư con cưu mang hạnh phúc nơi thiên đàng. Niềm vui tươi sáng chiêm ngắm Chúa huy hoàng ngự trong vinh quang toả muôn ánh tơ vàng. Niềm tin trong con rỡ ràng, ngắm Tôn Nhan Ngài cao sang. 
2. Trên trời cao rực muôn ánh sao như ngàn ý thơ dạt dào. Tâm hồn con hạnh phúc biết bao dâng trào tình thương của Chúa. Tình yêu thương bao la hải hà, tình yêu thương thiết tha đậm đà, đẹp như muôn đoá hoa toả hương và sắc, không chút phôi pha. Nơi trần gian thường khi bất an, tâm hồn vấn vương vô vàn. Con nài van nguyện Chúa đoái ban cho lòng rực tươi ngời sáng! Niềm an vui theo con mỗi ngày, lòng hằng say vẫn luôn đong đầy nhiệt tâm con dấn thân truyền rao Lời Chúa trong niềm hân hoan.
***  Imprimatur: 13.5.2021 - TGP. Sài Gòn