Latest in Tech

MÙA GIÁNG SINH

Tên bài
Tác giả
Câu đầu
Lv: Hoài Chiên
G.F Handel
Alleluia Alleuia…Ngài là Thiên Chúa quyền phép thống trị muôn loài. Alleluia
Ngọc Linh
Cổ ca Pháp
Nhạc ngoại
La Thập Tự
Nguyễn Duy
Ngọc Linh
Uuu. (Đêm đông) nghe chăng gió reo vi vu uu.. (Đêm đông) Không gian tuyết
Hoài Đức
Nhạc ngoại
Lv: Viết Chung
Thành Tâm
Lv: Tiến Linh
Chính bởi vì ta Chúa đã xuống thế cho mọi người. Hài Nhi đã chào đời
Lv: Thế Thông
Có một Hài Nhi đã giáng thế cứu ta chính Chúa Trời gửi đến cho loài người
Lv: Kh. Ng
Có một Hài Nhi giáng thế cứu chúng ta Đức Chúa Trời tặng ban cho loài
Trần Quang Hưng
Lv: Anh Linh
Mạnh Hùng
Hoài Đức - VP
Phương Anh
Tuấn Kim
Ngọc Linh
(đây mùa kinh mở hội) đây mùa nhạc lên ngôi, đây mùa nhạc lên ngôi. Thơ
Ngọc Linh
Lung linh lung linh… đêm ánh sáng chiếu soi muôn người đêm vì sao dẫn
Ngọc Linh
Đêm huy hoàng đêm đất trời bừng sáng. Đêm an bình người người đón Tin
Xuân Thảo-XLB
Lv: Hùng Lân
Thanh Lâm
Ngọc Linh
Khắp thinh không đã vang dội đã vang dội lời của bao ngôn sứ. Báo tin vui
Hải Linh
Nhạc: Hoàng Diệp
Lv: Hoài Chiên
Minh Tâm
Thông Vi Vu
Phanxicô
Trọng Nhân
Văn Thiều
Lv: Thành Tâm
Xuân Đường
Lv: Kim Long
Thanh Lâm
Lv: Xuân Đường
Hoài Đức
Hoài Đức
Ngọc Linh
Noel noel noel noel mừng Con Chúa giáng sinh ra đời. Mừng Con Chúa
Xuân Đường
Thông Vi Vu
Nguyễn Duy
Vũ Đình Ân
Ngọc Linh
Ngọc Linh
Noel mùa hồng ân. Noel mùa khởi nguyên đất trời yêu thương. Noel mùa
Thành Tâm
Nguyễn Duy
Kim Long
Kim Long - XLB
Văn Chi
Mi Trầm
Lv: Hoàng Kim
Minh Hân
Hôm nay đấng cứu thế đã giáng sinh cho chúng ta. Người là Đức Ki-tô Chúa
Minh Hân
Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.
Nguyễn Bách
Nhạc ngoại
Chính Trung-XT
Lv: Hoàng Diệp
Lv: Kim Long
Trầm Hương
Lv: Kim Long
Đỗ Vy Hạ
Kim Long
Lv: Lại Quốc Hùng
Trời cao ngập đầy sao tung hô Đấng tạo hóa muôn loài, Màn đêm lung linh
Việt Khôi
Phanxicô
Ngọc Linh
Nguyên Lễ
Đêm đông âm u sương tuyết mịt mù hai người lữ khách đi tìm chỗ trọ, tình
Nguyễn Duy
Ngọc Linh
Trầm Hương
Nguyễn Duy