Latest in Tech

ĐÊM NOEL (Lm. Xuân Ly Băng) - Lm. Xuân Thảo

1. Đêm nay No-el về hồn ơi lắng tai nghe đàn muôn cung réo rắt dồn dập tiếng chuông vàng. Đêm nay No-el về hồn ơi ngước lên xem ngàn sao đêm lấp lánh rộn ràng khắp thiên cung.
ĐK. Ôi No-el No-el đêm trời nhiệm mầu cung nhạc an hòa. Ôi No-el No-el đêm trời nhiệm mầu lời thơ kính mến. Ôi đêm đông linh thiêng Chúa Trời làm Người đất trời giao hòa. Ôi đêm đông linh thiêng Chúa Trời làm Người và ở cùng ta.
2. Đêm nay No-el về trần gian hãy vui lên hợp câu kinh tiếng hát hợp lòng với thiên triều. Đêm nay No-el về người ơi hãy vui lên bình an cho nhân thế người người Chúa thương yêu.
3. Đêm nay No-el về này ai chốn u mê nào mau mau cất bước tìm về ánh huy hoàng. Đêm nay No-el về này ai vẫn mong chờ nào mau mau cất bước tìm về chốn Bê-lem
***** Đêm Noel