Latest in Tech

VÌ CHÚA ĐÃ XUỐNG ĐỜI - Lm. Nguyễn Duy

ĐK. Tạ ơn Chúa đã sinh xuống đời. Tạ ơn Chúa đã khơi nguồn cứu rỗi. Tạ ơn Chúa nhờ hồng ân khai lối. Để yêu thương chan chứa trong tim người.
1. Chúa sinh ra đời cành khô xanh mầu lá mới. Chúa sinh ra đời từng cánh hoa khoe đẹp tươi. Này cuộc đời thôi héo hắt người gọi người chung tiếng hát. Mùa xuân vui tươi thắm đẹp khắp nơi.
2. Chúa ban hy vọng làm khô bao dòng nước mắt. Chúa trao nụ cười làm thắm tươi bao bờ môi. Là Mặt Trời xua bóng tối là mạch nguồn ơn cứu rỗi. Ngài là tương lai, bến bờ ước mơ.
3. Chúa cho con người niềm tin trong đời gian khó. Sống trong âm thầm mà bát ngát hương trời xuân. Ngày hòa bình chung tiếng hát ngày nhọc nhằn chung nước mắt. Cùng nhau muôn phương kết tình mến thương.