Latest in Tech

TRONG HANG ĐÁ NHỎ - Phanxicô

ĐK. Con dâng lễ vật hèn trong hang là hang đá nhỏ sương rơi Chúa có lạnh không? Nguyện dâng Chúa lòng đơn sơ đến tôn thờ làm hơi là hơi thở ấm che vừa, che vừa gió sương.
1. Dâng Chúa buồn đau, dâng Chúa an vui. Mùa đông sắp qua mùa xuân chưa về. Con xin ngồi kề gần bên máng cỏ. Nói nhỏ với Người những chuyện trần gian.
2. Mây trắng trời xanh tinh tú long lanh. Đèn ai thắp lên rực rỡ huy hoàng. Con xin được làm một cây nến nhỏ. Cháy đỏ tâm tình cảm tạ trời cao.