Latest in Tech

TRỜI HÂN HOAN 2 - Lm. Kim Long

ĐK. Trời hân hoan đất tưng bừng vui ca. Này giờ Con Chúa Đấng Cứu Tinh đã sinh ra. Từ non cao tới khơi ngàn bao la. Người người hoan chúc đón tin vui thái hòa.
1. Thời gian qua nhân trần luôn ngóng trông. Lời Giao Ước vẫn âm vang trong muôn lòng. Cùng nguyện xin sương trời tỏa khắp nơi. Và mây mưa Đấng Cứu Tinh cho đời.
2. Một Hài Nhi sinh hạ cho chúng ta. Một Trẻ Thơ Chúa ân ban cho nhân trần. Mừng vui lên muôn người trong khắp nơi. Vì hôm nay Chúa viếng thăm dân Người.
3. Trời đêm đông nay bừng lên ánh quang. Và không trung lắng tiếng ca muôn thiên thần. Mừng Ngôi Hai Vua bình an Giáng Sinh. Nguồn ơn thiêng Chúa ban cho nhân trần.