Latest in Tech

TIẾNG MUÔN THIÊN THẦN (I. Watts) - Lời: Lm. Kim Long

1. Tiếng muôn Thiên Thần hỷ hoan ca mừng lừng vang đồng xanh đêm vắng. Chúa sáng danh trên trời chúc thái an cho đời. Người người dạt dào niềm vui. Đất trời ngợp đầy hạnh phúc. Trong giờ phút linh thiêng Chúa Con ra đời.
2. Sống trong u hoài đã bao năm trường giờ đây ngàn dân vui sướng. Bóng tối nay xa nhòa ánh sáng lên chan hòa. Người người dạt dào niềm vui. Đất trời ngợp đầy hạnh phúc. Trong giờ phút linh thiêng Chúa Con ra đời.
3. Hãy mau trông nhìn ánh sao rạng ngời nào ta cùng mau đi tới. Kính bái Vua thiên đình giáng thế đem an bình. Người người dạt dào niềm vui. Đất trời ngợp đầy hạnh phúc. Trong giờ phút linh thiêng Chúa Con ra đời.