Latest in Tech

TÂM TÌNH HÒA BÌNH 2 - Lm. Mi Trầm

1. Từ đồng xa mục đồng tiến về hang đá dâng lên hơi ấm bò lừa lễ dâng hơi ấm bò lừa. Trời mùa Đông bừng lên ánh sáng hy vọng Ngôi Hai giáng sinh giữa đồng làm người đổi mới muôn lòng.
ĐK. Với bánh rượu con dâng Ngài nầy đây tấm lòng thành kính. Với bánh rượu con dâng Ngài nầy đây tâm tình hòa bình.
2. Từ miền Đông Ba Vua quyết tìm lẽ sống Bê-lem dâng Chúa Hài Đồng: Vàng hương cùng với mộc dược. Này giờ đây đoàn con dâng lên tâm tình tôn vinh Chúa thương muôn nghìn khổ hình dẫn tới thiên đình.
3. Dòng đời qua tin vui nở rộn lòng ta muôn dân muôn nước ca hòa dạt dào tình mến đậm đà. Nào về đây tình yêu nối kết đất trời Ngôi Hai giáng sinh cứu đời cuộc đời bừng sáng tuyệt vời.