Latest in Tech

THÁNH HIẾN - LINH MỤC

Tên bài
Tác giả
Câu đầu
Giang Ân
Cha đã gọi con khi con còn trong lòng Mẹ. Cha đã đặt tên con khi con
Việt Khôi
Không phải con đã chọn Chúa nhưng chính Chúa chọn con. Ngài đã
Việt Khôi
Không phải con đã chọn Chúa nhưng chính Chúa chọn con. Ngài đã
Ân Đức
Có một điều con hằng ước mơ. Hằng ước mơ, là được ở trong nhà Chúa
Kim Long
Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, đối tượng duy nhất của lòng trí con
Văn Chi
Thần nhạc dìu con lên hồn lâng lâng với bao niềm hy vọng đẹp ngời 
H.K. Tốt - M.T. Mạnh
Dâng lên Cha (i-a) tấm bánh. Dâng lên Cha (i-a) rượu lành. Dâng lên
H.K. Tốt - H. Vình
Dâng lên Cha nguyện dâng lên Cha nguyện dâng lên Cha (à á a). Dâng
Giang Ân
Hân hoan trong ngày tận hiến, ngày tận hiến hát khúc tạ ơn, tiến vào
Giang Ân
Một lần con đoan hứa là từ đây con đã trao dâng Ngài, trọn tình yêu con
Kim Đường
Kìa vui thay ngọt ngào lắm thay, tình anh em sống vui một nhà. Tựa như
Giang Ân
Của lễ tiến dâng lên Ngài chính là cuộc đời nhân thế, trọn thân xác tâm
Kim Long
Từ ngàn xưa Cha đã yêu con Cha gọi con giữa muôn người. Giờ đây
Giang Ân
Từng bước con đi là con chết đi cho cuộc đời. Từng bước con đi là con
Văn Chi
Từng bước con đi lên hồn lâng lâng thần nhạc trầm lắng Chúa ơi. Nghe
Văn Chi
Đường đi lên nhà Chúa Chúa ơi cung thánh Ngài ngời bao huyền diệu ngất
Kim Đường
Xin lấp đầy trái tim con Chúa ơi bằng tình yêu của Ngài. Như dòng suối