Menu


THÁNH HIẾN - LINH MỤC

Tên bài
Tác giả
Câu đầu
Ân Đức
Lạy Chúa Giê-su Linh Mục tối cao. Linh Mục đời đời. Linh Mục duy 
Nguyễn Duy
Chúa đã gọi và chính Chúa đã chọn con. Bước theo Ngài, nhận lãnh sứ
Anh Tuấn
Lạy Chúa! Lạy Chúa! Lòng Chúa nhân từ vô biên. Xin nghe lời chúng
Giang Ân
Cha đã gọi con khi con còn trong lòng Mẹ. Cha đã đặt tên con khi con
Ân Đức
Ôi Đức Ki-tô Chúa đã chiếm đoạt con rồi, con nay không thuộc về con 
Việt Khôi
Không phải con đã chọn Chúa nhưng chính Chúa chọn con. Ngài đã
Việt Khôi
Không phải con đã chọn Chúa nhưng chính Chúa chọn con. Ngài đã
Trầm Hương
Đường đời con đi hôm nay. Đếm từng bước chân trong thơ ngây. 
Ân Đức
Có một điều con hằng ước mơ. Hằng ước mơ, là được ở trong nhà Chúa
Ngọc Linh
Huyền nhiệm hạnh phúc ngày con mở bàn tay dâng Cha của lễ đầu tiên.  
Ân Đức
Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài.  Chúa đi vào đời con êm ái 
Ân Đức
Dầu con đây có là chi? Là bụi tro trong nắm bụi tro.  Thì Chúa vẫn
Văn Chi
(Từ Li-ba-nô) Hỡi bạn hiền hãy đứng lên từ Li-ba-nô bạn hiền hãy đứng
Kim Long
Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, đối tượng duy nhất của lòng trí con
Văn Chi
Thần nhạc dìu con lên hồn lâng lâng với bao niềm hy vọng đẹp ngời 
Văn Chi
Đường lên cung thánh cung thánh bao diệu huyền. Vẳng nghe tiếng 
Trầm Hương
Linh mục hình bóng Chúa trong kiếp người, tham dự vào chức thánh
Dương Quảng
Giêsu Ngài là Đấng con hằng tôn thờ. Giêsu Ngài là Chúa của cuộc
Ân Đức
(Ôi lạy Chúa) Ôi tình yêu Đấng Tuyệt Mỹ khôn lường. Con đã mê 
Giang Ân
Hân hoan trong ngày tận hiến, ngày tận hiến hát khúc tạ ơn, tiến vào
H.K. Tốt - M.T. Mạnh
Dâng lên Cha (i-a) tấm bánh. Dâng lên Cha (i-a) rượu lành. Dâng lên
H.K. Tốt - H. Vĩnh
Dâng lên Cha nguyện dâng lên Cha nguyện dâng lên Cha (à á a). Dâng
Thiên Đan
Lễ dâng hôm nay, con dâng hiến trọn khối tình. Lễ dâng hôm nay, 
La Thập Tự
Hôm nay con dâng kinh nguyện này, để cầu cho các linh mục của Chúa
Giang Ân
Một lần con đoan hứa là từ đây con đã trao dâng Ngài, trọn tình yêu con
Dương Quảng
Ngài gọi tên con, khi đời con yếu đuối mỏng giòn. Ngài gọi tên con
Kim Đường
Kìa vui thay ngọt ngào lắm thay, tình anh em sống vui một nhà. Tựa như
Ân Đức
Ôi Thánh Giá Chúa Kitô, bài ca dâng hiến của Đấng chịu đóng đinh
Thanh Yên
Chỉ vì yêu con nên Chúa gọi con, chỉ vì yêu con nên Chúa chọn con dẫu
Dương Quảng
Hôm nay cộng đoàn mừng vui và hát lên bài ca cảm tạ. Cảm tạ muôn ơn
Ân Đức
Lạy Đức Vua của lòng con, Đấng đời con gắn bó.  Xin dẫn đưa con vào,
Giang Ân
Của lễ tiến dâng lên Ngài chính là cuộc đời nhân thế, trọn thân xác tâm
Trông Cậy
Tình yêu Thiên Chúa thắm thiết dường bao, là tình yêu Chúa yêu con
Kim Long
Từ ngàn xưa Cha đã yêu con Cha gọi con giữa muôn người. Giờ đây
Giang Ân
Từng bước con đi là con chết đi cho cuộc đời. Từng bước con đi là con
Văn Chi
Từng bước con đi lên hồn lâng lâng thần nhạc trầm lắng Chúa ơi. Nghe
Văn Chi
Đường đi lên nhà Chúa Chúa ơi cung thánh Ngài ngời bao huyền diệu ngất
Kim Đường
Xin lấp đầy trái tim con Chúa ơi bằng tình yêu của Ngài. Như dòng suối