Latest in Tech

NIỀM VUI TẬN HIẾN

ĐK. Thần nhạc dìu con lên hồn lâng lâng với bao niềm hy vọng đẹp ngời niềm vui tận hiến. Trái tim con bây giờ mở ngỏ ngày giao duyên ướp muôn hương nhiệm lạ tình yêu con hiến dâng Ngài Ngài ơi.
1. Thần duyên trên môi này Ngài thánh hiến đời con. Hồn con mơ say về thánh điện Nhà Chúa. Phút yêu thương cho tâm hồn chìm xuống bao tin yêu ngời lên rạo rực. Ngài gọi con con bước lên đây Ngài ơi.
2. Tình yêu con vơi đầy làm sính lễ Ngài ơi. Hồn con bao hoang đàng nhưng đầy tin mến. Bước lên theo muôn cung nhạc trầm lắng con say sưa lời ca diệu vời. Nhịp nhàng bước theo với tiếng gọi huyền siêu.