Latest in Tech

NIỀM VUI ĐỜI THÁNH GIÁ - Lm. Mi Trầm

1. Con say sưa theo bước chân Ngài trên đường Thánh Giá. Đường con đi Chúa ơi là hy sinh và yêu mến dẫu gian nan không sờn bao khó nguy không lùi luôn hiên ngang trung thành con bước đi theo Đấng chịu đóng đinh. 
ĐK. Vì đây vinh dự của con vinh dự của con là Thập Giá Đức Giê-su Ki-tô là Thập Giá Đức Giê-su Ki-tô chính nơi Người chúng ta được cứu độ được sống và được Phục Sinh và được Phục Sinh trong vinh quang vinh quang muôn đời vinh quang muôn muôn ngàn đời.
2. Yêu hy sinh yêu sống quên mình theo Thầy Chí Thánh. Đời con đây Chúa ơi nguyện dâng lên làm hy tế chết đi cho cuộc đời con sống trong ân tình xin cho con một đời luôn dấn thân theo Đấng chịu đóng đinh.
3. Con hân hoan gieo bước trên đường trên đường Thánh Giá. Đường con đi Chúa ơi dù chông gai dù sóng gió vẫn tin yêu tràn đầy vẫn quyết tâm mọi ngày luôn hiên ngang trung thành con bước đi theo Đấng chịu đóng đinh. Chính nơi Người chúng.