Latest in Tech

THÁNH VỊNH 21 (CN5PSB) – Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa, chịu ơn Ngài, con dâng lời ca tụng giữa ngày đại hội toàn dân. 
1. Tôi xin giữ trọn lời khấn nguyện cùng Chúa trước mặt những ai kính sợ Người. Kẻ nghèo hèn được ăn uống thoả thuê, Người tìm Chúa sẽ dâng lời ca tụng, cầu chúc họ vui sống ngàn đời. 
2. Muôn dân nhớ lại và trở về cùng Chúa hết mọi sắc dân cùng phủ phục. Bái lạy Ngài mọi người đã ngủ sâu ở lòng đất, hết muôn người đã về phận cát bụi sẽ bái phục tôn thờ. 
3. Tôi đây mãi nguyện cùng con cháu mình, phụng sự Chúa giữ lòng tín trung sống cho Người. Hết mọi người truyền rao cho hậu sinh, Người là Đấng chính trung muôn đời, Người đã làm hết các việc diệu kỳ. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán: "Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong các con. Ai ở trong Thầy thì sinh được nhiều hoa trái". Alleluia.