Menu


Thánh Ca Chủ Đề: THÁNH GIUSE

Tên bài
Tác giả
Câu đầu
Nguyễn Duy
Kính chào Đấng gìn giữ Chúa Cứu Thế, Bạn trăm năm của Đức Nữ
Phạm Đình Nhu
Giuse trong xóm nhỏ lao động thuở xưa, miền Na-za-rét Thánh Gia
Hùng Minh
Thánh Giuse không uế nhơ bụi trần, Vườn Thiên quốc thơm lừng hương
Thăng Ca
Trần gian là nơi khổ hải, Hồn con tựa thuyền không lái. Trong lúc giữa
Phanxicô
Hãy đến cùng Thánh Giuse. Hãy đến cùng Thánh Giuse. Ai mong sống
Minh Tâm
Kính chào Thánh Cả Giuse. Như bông huệ đẹp, hương thơm í a tuyệt
Đạo Minh
Lạy Thánh Giuse vinh hiển trên nơi diệu quang. Người được Thiên Chúa
Hoàng Chương
Người Na-gia-rét phu quân Mẹ Ma-ri-a, như cây dừa tốt lá vươn ra tận
Viết Chung
Người như bóng mát chở che cho cả cánh đồng. Cây lá rộn ràng cùng
Anh Tuấn
Trong tay Chúa Quan Phòng, Thánh Giuse một lòng cậy tin. 
Nguyễn Duy
Mừng Cha nhân ái ngàn lời Giuse Danh Thánh rạng ngời Giuse nhân đức
Lạng Tử
Đoàn con nay đến trước toà, với lời kêu khấn thiết tha. Nguyện trông 
Hoàng Thanh
Thánh Giuse cao sang quyền uy trước thiên nhan. Chúa mến yêu chính
Kim Long
Khắp trần gian tưng bừng hiệp mừng Thánh Giuse. Bông huệ tinh trắng
Kim Long
Muôn dân kết tâm tình cùng tôn vinh Thánh Giuse ôi Cha nuôi Con Chúa
Kim Long
Trần thế mau chung lời mừng Thánh Giuse. Ôi Cha nuôi con Chúa Trời
Mi Trầm
Giuse bạn hiền của Đức Nữ Trinh, trên dương gian nêu gương sáng gia
Hải Linh
Đoàn con cùng hỉ hoan quỳ gối, Dâng tiến hoa tươi hát ca khen mừng.
Hải Linh
Bạn thanh khiết Đức Mẹ đồng trinh. Toà cao chói lói trên thiên đình.
Huy Hoàng
Dòng dõi Người sẽ trường tồn, trường tồn đến muốn đời.
Thái Nguyên
Dòng dõi Người sẽ tồn tại mãi, từ thuở này đến muôn muôn đời.
Huy Hoàng
Lạy Chúa xin củng cổ việc tay chúng con làm.
Thái Nguyên
Lạy Chúa xin củng cổ sự nghiệp chúng con làm ra, xin Ngài thánh hoá
Minh Đệ
Nguyện xin Thánh Cả Giuse quyền cao sang. Rầy đang no đầy muôn phúc
Phanxicô
Tạ ơn Chúa ngợi khen Chúa với cả tâm tình của Người Công Chính là