Menu


THÁNH GIUSE, BẠN ĐỨC NỮ TRINH – Mi Trầm

ĐK: Giu-se Bạn hiền của Đức Nữ Trinh. Trên dương gian nêu gương sáng gia đình, trên thiên cung muôn thiên thần tôn kính, mừng Thánh Giu-se trên trời hiển vinh mừng Thánh Giu-se là mẫu gương gia đình. 
1. Giu-se nêu gương đời sống khiết trinh. Giu-se nêu gương cuộc đời công chính. Người đã vươn lên như bông huệ, cuộc sống vui tươi trong ê chề, muôn người ngợi khen Thánh Giu-se. 
2. Giu-se nêu gương tình mến sắt son. Giu-se nêu gương niềm tin kiên vững. Cuộc sống lao công luôn hy vọng, tình nghĩa phu thê luôn thắm nồng. Khung trời tình thương toả muôn hương.
***  Imprimatur: 06.02.2012 - GP. Nha Trang (TCPV)