Menu


THÁNH GIUSE 1 – Kim Long

ĐK: Khắp trần gian tưng bừng hiệp mừng Thánh Giu-se. Bông huệ tinh trắng luôn đẹp xinh. Là bạn thuần khiết Đức Nữ Trinh. Là Hiền Phụ chính Chúa tác sinh, ngời sáng hiển vinh. 
1. Trọn đời hằng trung tín theo Lời Chúa truyền Ngài không nghi nan chi dẫu trong cơn bao gian nguy. Miệt mài cần lao giúp gia đình vui sống ngàn kiếp vẫn chiếu sáng một mẫu gương cho nhân trần. 
2. Nhận làm bạn Trinh Nữ theo lời Sứ Thần Ngài nên như Cha nuôi Đấng Cứu Tinh bao quang vinh. Ngài hằng triển dương giống cây trồng bên suối càng tiếp xúc với Chúa càng tiến sâu trong ân tình. 
3. Nguyện Ngài nhìn coi đến con thuyền Giáo Hội Giờ đây đang lênh đênh giữa phong ba xô miên man. Một niềm cậy trông cúi xin Ngài thương đến mà kíp tới cứu giúp và dẫn đi trong yên hàn.
***  Imprimatur: 29.4.2001 - GP. Phú Cường (Tt. Ca Lên Đi)